تغییر آور و تبدیلش کن

اعمال و رفتار بد

0 18,968
اعمال و رفتار، و برخورد و معاملاتِ بد، نا موزون و غیرِ اسلامی، همانند تایرِ هوا رفته است. تا زمانی آن را تبدیل نکنید شما را بجائی نمیرساند. احمـــد (عــــارفی)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.