عقیده و توحید محکمه ی وجدان

آیا میدانستید؟ ﴿ محکـــمه ی وجدان﴾ ﴿بخش سی و سوم﴾ ⬩﴿حق پذیری چهارپایان و روی گردانی آدم ها﴾⬩ نویسنده: احمـــد (عــــارفی) خوانش:   ۳ دقیقه ۲۹ عقرب ۱۳۹۹ • پیمودن مسیر حق سهل نیست، و حقا که خار مغیلان، وسوسه های قرین و درون، دشمنانی…

⬩﴿سلسله ی وصایای پیامبر صلی الله وعلیه وآله  واصحابه وسلم﴾!⬩ ﴿بخش ۳۴۵﴾: ۱- «از علامات قیامت این است که علم کم می‌شود، و جهل جایگزین آن می‌گردد، زنا انتشار می‌یابد، زن‌ها زیاد می‌شوند، و مردها آن قدر کم می‌شوند که سرپرستی پنجاه زن را فقط…