وحشتناک ترین زندان

👈 ﴿وحشتناک ترین زندان﴾: مهلک ترین زندانی که اکثریت انسانها در آن اسیر اند، افکار و تخیلات خود شان است. با پیشرفت جهان در تکنالوژی، واژه های اسارت و زندانی افراد زیاد شده، تخیل پردازی ها و افکار جدید، دریچه های مخاطره آمیز…