عقیده و توحید محکمه ی وجدان

آیا میدانستید؟ ﴿ محکـــمه ی وجدان﴾ ﴿بخش سی و سوم﴾ ⬩﴿حق پذیری چهارپایان و روی گردانی آدم ها﴾⬩ نویسنده: احمـــد (عــــارفی) خوانش:   ۳ دقیقه ۲۹ عقرب ۱۳۹۹ • پیمودن مسیر حق سهل نیست، و حقا که خار مغیلان، وسوسه های قرین و درون، دشمنانی…