بر جسم و ظاهرت غره مشو

آنچه نزد او تعالی ارزش دارد روح پاکیزه ی توست

0 10,329
﴿برتری روح بر جسم﴾

 

برجسم و قیافه، عشیره و قبیله، زبان و نژادت غُرَّه مشو.

زیبائی، خوشروئی، سفیدی، سیاهی، و هر شکل ظاهری جسم نزد او تعالی ارزش ندارد، مگر تقوای وروح پاکیزه.

اگر شکل و جسم مهمتر از روح می بود هرگز روح به آسمان بالا نمی رفت و اگر جسم ارزش میداشت، جسد زیر خاک دفن نمی گردید، و عزیزانش جسد را به کرم ها و حشرات نمی سپردند.
پس، ای عزیز دل برادر!
هر آن کسی را که برای دوستی برگزیدی، روح پاکیزه را در وی جستجو کن، نه جسم و بدنِ برازنده را.
احمـــد ﴿عـــــارفی﴾

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − هفت =