مرور رده

وصایای پیامبر اسلام

آیا میدانستید؟ سلسله ی وصایای پیامبر صلی الله وعلیه وآله  واصحابه وسلم! ﴿بخش ۲۹۷﴾: ۱- «وقتی…