هـــر روز شلنس دیگریست

اما آدمی نمیداند.

0 10,538

👈 ﴿هر روز شانس دیگریست﴾:

دیروز گذشت و امروز هم میگذرد، خشتی از خشت های تعمیرِ زندگی مان از بدنه ی مان جدا میشود. اگر فردا زندگی کردیم، شانس دیگریست تا خود مان را دریابیم و در روحیات و قلوبِ خویش نیک بنگریم و انسانیت و بندگی را از سر گیریم.

الله سبحانه و تعالی هیچ بنده ای را خوشبخت و یا بدبخت، خوش شانس و یا بدشانش نیافریده است.

تاج و تخت، رخت و بختِ شما، همان صفحه ی روح و آیینه ی قلبِ خودِ شماست عزیز دل من.

این (صفحه ی معنوی) و آن (تکه ی گوشتی) که (قلب) مینامندش، هم قابلیت سفید و روشن شدن،   و صیقل یافتن و هم قابلیتِ سیاه شدن و تکدر یافتن را دارد.

الله سبحانه و تعالی این اختیار را، منحیث صاحبِ قلب، به شما داده است. پس، اختیار با شماست که با صفحه ی روح و قلبی که بشما اعطأ شده است چی ها میکنید.

احمـــد ﴿عـــــارفی﴾

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 − نه =