در توبه تأخیر نکن عزیز من

حدیث روز

0 79,254

👈 ﴿توبه را تأخیر نکن عزیز من﴾!

بخواهند، نخواهند، بدانند، ندانند، شاد باشند، یا غمین، پولدار باشند، یا غریب، و یا هم مسکین و بیچاره. همه، یکی بعد دیگری جهان فانی را ترک نموده، زیر توده های خاک و سوراخ تاریکی رفتنی اند.

👈 مرگ ها و قبر ها بیدار باشی است برای من تو عزیز من!

★ در توبه آوردن تأخیر نکن، چون ملک الموت دق الباب نمیکند. هی می آید و روح را از بدنت خارج میکند، و جسدت را تحویل نزدیک ترین عضو خانواده ات می دهد.

و همان عزیز ترین ها، اولین کسانی اند که بالایت خاک می اندازند، تا بوی بد جسدِ بی جانت مشام های زنده ها را اذیت نکند.

خوشا بحال آنکه زیبا و رعنا زیست، پاکیزه رفت، و همانگونه حشر میشود که بر آن بود.

احمـــد (عــــارفی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار − دو =