فتنه های آخر زمان

بخش بیست و یکم

0 78,748

آیا میدانستید؟

﴿فتنه های آخر زمان﴾:

﴿بخش بیست و یکم﴾:

﴿شخص پرستی، تلبیسی از ابلیس﴾!

عجب امتی خروج کرده. یکی را میبینی مجسمه ای را از مُرده ای تراشیده و سامری وار دَورِ آن میچرخد و بر آن مجسمه ی بیجان می بالد، دیگری، دار و ندارش را از وقف کسی کرده که تکیه گاهش تعصب و ملیت پرستی است، و آن یکی دیگر، دین ستیزی را بزرگ و رهبر خویش خطاب میکند.

شخصیت، رهبر، و پیشگام ملیت پرست و متعصب نیست، بد و بیراه نمیگوید، مردم را فریب نمیدهد، با کتاب و سنت جفا نمیکند، با کلام و قلمش نفرت نمی آفریند، جان و مال مردم را به تاراج نمیبرد، و با کفار، منافقین و بی دینان بر علیه برادر مسلمانش سازش نمیکند.

شخص پرستی در جامعه، یکی از فتنه های خیلی شاخص آخر زمان است، که توده های عظیمی را از کتاب و سنت بدور کرده، دَورِ یک شخصی که، هویت خودش زیر سوال است جمع میکند. سپس گروه نادان و جاهل از او چنان پیروی میکنند، گویا پیامبر زمان باشد.

عاقبت آدم های شخص پرست همانند زندگی، شرک آمیز، میان تهی و نفاق بر انگیز شبث بن ربعی التمیمی است که در مقطع های مختلف زمانی، هر پله ای را گران میدید، خودش را بدان گروه و شخص قلمداد میکرد.

او در ابتدا به نبوت سجاح باور داشت که کذاب مدعی نبوت بود. و موذن وی بود.

سپس توبه کرد و بعدا از جمله کسانی گردید که بر عثمان بن عفان رضی الله عنه خروج کردند و وی را به شهادت رساندند.

سپس بار دیگر توبه کرد و از جمله کسانی گردید که با شعار خونخواهی عثمان رضی الله عنه با علی رضی الله عنه می جنگیدند.

سپس توبه کرد و از جمله ی یاران علی رضی الله عنه گردید. اما بعدا همراه با خوارج، بر علی رضی الله عنه خروج کرد.

سپس تغییر کرد و با لشکری همراه شد که با حسین رضی الله عنه جنگیدند و وی را به شهادت رساندند.

سپس توبه کرد و از جمله کسانی گردید که خواهان انتقام از قاتلان حسین رضی الله عنه بودند.

سپس از پیروان مختار بن ابی عبید ثقفی، که او نیز کذاب مدعی نبوت بود، گردید.

سپس بار دیگر توبه کرد و از جمله کسانی گردید که علیه مختار می جنگیدند.

و بالاخره معلوم نیست که این فرد چگونه وفات یافت!

مصیبت این مرد این بود که در انتظار فتنه ها بود.

هرگاه فتنه ای ظاهر میشد، از جمله اولین مجادله کنندگان در آن فتنه بود و به سرعت در آن داخل میشد.

در صحیحین، ابو هریرهرضی الله عنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت می کند که در آخر الزمان فتنه هایی خواهند بود. در این فتنه ها، نشسته بهتر از ایستاده و ایستاده بهتر از پیاده و پیاده بهتر از دونده به سوی آن است.

هر کس انتظار فتنه ها را بکشد، فتنه ها نیز در انتظار وی خواهند بود. و هر کس پناهگاهی بیابد، باید به آن پناه ببرد.

عزیزان گرانقدر!

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

جزاکم الله وخیراً!

ا.ج.ع

سه شنبه، ۲۰ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی

۲۷ شوال ۱۴۳۹ هجری قمری

WES | 11 | JULY | 2018

✧ t.me/ayamey
✧ youtube.com/c/dawatgar
✧ fb.com/1dawatgar
✧ www.dawatgar.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × چهار =