شخصیت کاب

سلسله مضامین امراض ساری در جامعه

0 34,021

⬩﴿سلسله ی مضامین امراض ساری درجامعه﴾⬩

⬩﴿مرض نزدهم﴾⬩

⬩﴿ شخصیتِ کاذب﴾:⬩

⬩﴿بخش سیزدهم﴾:⬩

از بخش های گذشته گفته آمدیم که:

چرا انسانها، با این همه بحران، اغتشاش، بغض، کینه و تنش ها رو برو اند، قسمتی از وجود شان، قسمتی دیگری را میخورد و هی در حال تپیدن و اضطراب اند؟

جوابش هم خیلی ساده است:

• چون با شخصیت کاذب و نقاب زندگی میکنند.

• تند خو، عنیف، و پرخاشگر اند، ولی بهرِ ریأ و تذویر، ماسک بر رو می زنند و خود شان را نرم و لطیف جلوه میدهند!

• عصبی، بی صبر، دستپاچه، و نا شکیبا اند، ولی با شخصیت دروغین و کاذب، خودشان را بر عکس جلوه میدهند.

• حق ستیز، یک جانبه، عجول، نا حمول، نزدیک بین، بخیل، حسود، زود داور و در قضاوت، بی درنگ و بی احتیاط اند، جوانب را تحقیق نمیکنند، سخنان و وسواس های شیاطین انسی و جنی را می شنوند و باور میکنند، ولی با ماسکِ کاملاً متفاوت، این همه را مخفی کرده، تذویر میکنند.

• خیلی درد آور است که چیزی که نیستید باشید، و با شخصیت کاذب و دروغین خود تان را تبارز دهید.

• همین است که تمام نیروی زندگی شما به هدر می رود، چون از درون زشت و خشن هستید، و در بیرون لطیف و نرم. در واقع درگیری شما با دیگران نیست، با خودتان است. فقط با خود تان.

• اما اگر به جای بروز و اظهارِ این همه پلشتی های درونی، آگاهی خود را تغییر دهید، دیگر نیازی ندارید شخصیتی دروغین و یک نقاب پدید آورید، و تا لب گور در نقش کاذب  برای دیگران زندگی کنید، ولی برای خود تان، از درون رنج ببرید.

• انسان زمانی آسوده زندگی میکند که از درون پاک باشد، باطن خالص داشته باشد، درون و بیرونش یکی باشد، در قضاوت و داوری، به جهالت و نافهمی اش اقرار کند؛ عجول، متکبر، مغرور نباشد و من بر حقم و تو نا حقی را با نقابش بدور اندازد.

• چون سالهاست که با این نقاب زندگی میکنیم، این همه تنش ها و عصبانیت، بگو مگو ها و مشاجرات، انقلاب و کودتا های درونی مان پایانی ندارد که ندارد.

نقاب بردار و خودت باش، دستیار خودت باش و دوستدار خودت باش.

راهکار های رهائی از این دغدغه های درونی، تقوای کامل ( تقوای درون و بیرون) است.

آدمها برای تقوای بیرون شان خیلی کار میکنند، ولی کلید معما، در پالش، ویرایش و پیرایش تقوای درون است.

• آری، تقوای کامل برای آدمها گران است، و رمضان برای همین است تا بندگان، درون های کج و کور شان را راست کنند، تا معنی عمیق و ژرفِ لعلکم تتقون را دریابند.

احمــــد (عــــارفی)

• از لینک های ما بیشتر مطالعه کنید و بیاموزید:

𖦸 t.me/QAwithArifi
𖦸 t.me/AJARIFI
𖦸 t.me/ayamey
𖦸 fb.com/1dawatgar
𖦸 www.dawatgar.com
𖦸 youtube.com/c/dawatgar
𖦸 soundcloud.com/dawatgar

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه − 1 =