چرا این همه باطل؟

سزای باطل پرستی

0 24,614

﴿سزای باطل پرستی و غفلت از حق﴾؟

زمانی که در جامعه باطلگرائی اوج گیرد، حق کتمان شده، اکثریت از باطل ها پیروی کنند. الله سبحانه و تعالی سرنوشت این جماعت بندگانش را بر دست همان باطل ها مقدر میکند.

و این سنت الهی است که در آن تبدیلی نیست، اِلاّ که جماعت کثیر باطل پرست، متعصب، گناه پسند، و حق ستیز در خود تغییر آورند،از اباطیل، لاطائلات روی گردانند، و بر طاغوت کفر ورزند.

منِ فقیر، کفر بر طاغوتِ این جماعت اباطیل پرست را بعید میبینم. چون از چندین دهه ی رنجها و درد ها، خون و بارود، نیاموختیم. چگونه در فضای بی بارود بیاموزیم.

پس، همان حاکمِ باطل، همان مردم باطل پرست.

سـرِ حـق شناسان بر آرم ز خـاک
به بـاطل پـرستـان در آرم هـلاک

مردمی که حق را گذاشتند، بجز از هلاکت چیز دیگری در بساط نخواهند داشت. چون، همین ها بودند که باطل را برگزیدند و حق را رها کردند.

احمـــد (عـــــارفی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 3 =