مرگ او طبیعی نبود

مردانه زیستن هنر است

0 30,184

آیا میدانستید؟

﴿اللهم ادخله الفردوس الأعلى﴾!

اولین رئیس جمهور منتخب مصر بقتل رسیده است، نه اینکه بعد از ختم محکمه حالتش بر هم خورد، زمین افتاد، و جهان فانی را وداع گفت.

این مرگ با علل طبیعی بستگی نداشت، بلکه بعد از اختطاف وی در کودتای نظامی غیر قانونی، شکنجه های عمدی غیر انسانی، بر هم خوردن وضع صحی و جسمانی اش با مواجه شدن به کومای بیماری شکر، محروم نمودن وی از مزایای صحی و طبی، و در انزوای قرار دادن  او از ملاقات با خانواده و وکیل مدافع اش، او را تحویلِ تکالیف جدی روحی و جسمی داده، بند بندِ وجودش را نابود کردند.

اعضای خانواده اش حتی اجازه ی آرودن غذا و ادویه برای تداوی اش را نداشتند، و با پولی که خانواده اش در حسابش در زندان می ریختند، آمپول انسولین را خودش از زندان خریداری میکرد.

با وصف آن که رئیس اتحادیه اروپا از دولت مصر خواهان رهائی وی شد، بر علاوه ی اینکه او را رها نکردند، همواره با تشدید شکنجه در زندان، پسرش اسامه را نیز در وحشتناک ترین زندان در مصر در غل و زنجیر بستند.

این همه در حالیست که اوضاع نابسامان سیاسی، نظامی و امنیتی جوامع اسلامی، قهر، غضب، غصب، غلبه، صف بندی قبیلوی ونژادی، پدیده ی شوم ریختاندن خون ها و ایجاد کینه ها و کدورت ها، پریشانی واضطراب امت اسلامی، ازدیاد سراسیمگی، نبود آرامش، صدا ها را در گلو ها خفه کرده، علما و دانشمندان مسلمان را مات و متحیر ساخته است.

از سوی دیگر، افراط گرایی و تطرف با رنگ ها و چهره های قبیح و ناشایستِ جعلی وساختگی، اشکال نفرت انگیز، تعفنِ زننده، وطمع های بدش بروز کرده، جهانِ اسلام را به سراسیمگی وآشفتگی دچار نموده و در خدمت دشمنان امت اسلامی قرار گرفته است که با همه تاکتیک های جنگ فکری و فزیکی، با روش های مختلفی برای تقویه ی باطل تلاش میکند.

در هر گوشه و کنار جهان اسلام، به بهانه ی مبارزه با تروریزم دوگانگی مخوف، دگرگونی معیارها ومسئله ی یک بام و دو هوا تبارز کرده و دریک  قضیه ودریک مکان دو موضع گیری متناقضی اتخاذ می گردد.

بدین معنی که، تروریست بزرگ را رها کرده اند و به نتایج تروریزم مبارزه می نمایند در حالی که در امر سیاست و حقوق، این مسئله خیلی عجیب و حیرت انگیز است.

الله تعالی مرحمت کند بر اقبال که اشعار دیروزش، حال امروز این امت بی اراده و سست ایمان را بیان میکند. چون این همه سرنگونی که در امتِ امروز مشاهده میشود، در تفرق، دو رنگی و بذرِ نفاقِ دیروزش نهفته است.

خــــدا آن مـلتـــی را ســـروری داد
که تقدیرش بَدستِ خویش بنوشت
بــه آن مــلــت ســــروکــــاری نـدارد
که دهـقانـش بـرای دیـگـران کـــشت

هر که را می شناسم، برای کسی کار میکند، هر کجا گشتم کم تر کسی دیدم برای خالقش کار کند…

احمـــد ﴿عــــارفی﴾

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸| ۱۵ شوال ۱۴۴۰

🗓  TUE | 18 | JUNE | 2019

👉 t.me/ayamey

👉 youtube.com/c/dawatgar

👉 fb.com/meydanestid

👉 www.dawatgar.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + 13 =