بهای سنگینی پرداختیم

می بینیم، پند نمی گیریم

0 14,843

 

تا دانستیم در این دنیا مسافری بیش نیستیم. برای امتحانی آمده ایم که کامیابی و ناکامی آن در صفحات عملکرد روزانه ی این زندگی دو روزه نهفته است. بعضی ها این صفحات را با گناهان پر میکنند، و بعضی ها با حسنات و عبادات. در هر دو حالت، دنیا بقأ ندارد و ….

 

احمـــد ﴿عــــارفی﴾

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × پنج =