آیا شما نیز از این مفلسین هستید؟

0 21,721

👈 ﴿آیا شما نیز از این مفلسین هستید؟﴾:

بِدان عزیز دل که مفلسان سه اند، بیچاره و درمانده، اعمالِ شان را برباد داده! اگر در این سه گروه خودت را دریابی، حقا که زیان کرده ای!

🐕 ۱- ﴿سگِ شکاری﴾:

شکار میکند، ولی شکارش را کس دیگری میخورد. و این مهم، تنها مخصوص سگان نیست. انسانهائی هستند که برای رضایت دیگران سر می برند، قتل میکنند، دروغ و حیله و مکر میکنند، و برای خود شان، بجز گناه و بهای ناچیزی از دنیا، چیز دیگری ندارند.

💰 ۲- ﴿بخیلِ مال دوست﴾:

با هزار خواری و بیچارگی مال و منال جمع میکنند، اما نه برای خودشان، بلکه، وارثین شان صاحبِ ثروتش میشوند. و این گروه انسانها تنها ثروتمندان نیستند. بلکه شما نیز اگر در این زمستان فقیری را چیزی نبخشیدید، بخیل و بیچاره و مفلسی بیش نیستید.

🐍 ۳- ﴿غیبت کنندگانِ محروم﴾:

غیبتِ این و آن میکنند، و حسنات شان را با این کار شان، بدیگران میبخشند. پس هر آنچه از نیکی و خوبی ها در بساط داشته اند، در آخرت از آن محروم اند.

آیا درست نگفته ام که:

﴿دنیا را ساختیم، بس سوختیم، اندوختیم، انباشتیم، تا آنکه در آخرت مفلس شدیم﴾

احمـــد (عــــارفی)

❤ عزیزان و سروران:

مدت مدیدیست که تعداد دوستان به پنج هزار رسیده، قادر به حضور پر رنگِ شما در لست نیستم. شما میتوانید، با فشار دادن گزینه ی Follow از طریق پروفایلم مضامین مرا تعقیب  نموده، از نظریات نیک تان مستفیدم سازید:

https://www.facebook.com/A.J.Arefy

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 2 =