اتحاد و اتفاق، داروی دردهای ملت!

بخش

0 19,493

 ⬩﴿اتحاد و اتفاق، داروی دردهای امت﴾⬩

⬩﴿بخش هژدهم﴾⬩

چنانچه در بخش گذشته گفته آمدیم، یکی از دلایل دیگر نفاق، همانا جهل، بغض، کینه و عناد است که در مورد جهل بحث هائی داشتیم، اما بُغض چیست ؟

بغض به معنای کینه، ضدِ حُب و دوستی، حالت نفسانی انسانها است که موجب تنفر و بیزاری شخص از چیزی و یا کسی می گردد و شخص گرایش و میلی به آن نمی یابد و از آن پرهیز و دوری می کند.

• بُغض و کینه از بیماری‌های خطرناکی است که آثار آن در همه ابعاد زندگی بشر به ویژه در حوزه ی عمل اجتماعی نمایان می شود.

بُغض، کینه و نفرت نسبت به امور کمالی و یا افراد و مومنان، تاثیرات منفی در زندگی دنیوی و اخروی، روحی و اجتماعی انسان به‌جای می‌گذارد.

• بغض و کینه به عنوان واکنشِ عاطفی و احساسی است که به دنبال کنش های خاص رخ می نماید و موجب می شود تا شخص در برابر دیگری بر پایه ی احساس، تصمیم گیری کرده و برخورد نماید، نه بر پایه ی فهم و دانش.

قرآن کریم بیان میکند که چه سان امر درونی با بازتاب های اجتماعی خود می تواند آثار مخرب در روح و روان شخص و یا جامعه به جا گذارد و تبیین می کند که چگونه می توان با این امر به عنوان رذیلتِ اخلاقی و هم چنین بازتاب های بیرونی آن به عنوان ناهنجاری اجتماعی مبارزه کرد.

• در تحلیل قرآنی، کینه به جهت آن که حالتی متاثر از احساسات شدید و واکنش های تند و احساسی است، شخص را از حالت تعادل خارج می کند، و موجب می شود تا مهار نفس در دست هیجانات و واکنش هایی قرار گیرد که قدرت عقل را می گیرد و به آن اجازه نمی دهد تا وجود و رفتارهای شخص را مهار و مدیریت کند.

• از این رو، قرآن کریم کینه را عامل مهمی در خروج از عدالت برمی شمارد و بیان می دارد که شخص با کینه توزی از حالت اعتدال بیرون رفته و بینش و نگرش و کنش و واکنش هایش بر پایه ی بی عدالتی شکل می گیرد.

در حقیقت بغض زمینه ساز انحراف از عدالت در همه ابعاد آن می باشد. شخصی که دچار کینه شدید است، در تحلیل واقعیت ها از حقیقت دور می شود و به سبب بیزاری و تنفر نسبت به موضوع، نگرش و واکنش منفی از خود نشان می دهد.

انسانی که دارای کینه است به جهت فقدان تعادل روانی، ناتوان از تصمیم گیری درست برخاسته از عقلانیت است.

• واکنش های عصبی و بیزاری و تنفر موجب می شود که داوری و قضاوت وی بی پایه و از روی عناد باشد و ناتوان از دریافت درست واقعیت و تحلیل آن گردد.

عدم تحلیل درست و برپایه اصول عقلی و عملی موجب می شود در ارزیابی از موقعیت خویش و موضوع (مانند دشمن) به خطا رود و در دست یابی به موفقیت با شکست مواجه گردد.

مسلمان بایستی به برادر مسلمانش احترام بگذارد، و نسبت به او حسن ظن داشته باشد، تا قلبش از بغض و کینه سالم بماند، و توحید کلمه ی آنها ثابت بماند، و بر خیر و نیکی همکاری داشته باشند.

⬩ از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه روایت شده که گفت :

« لا تظن بکلمة صدرت من أخیک شرا وأنت تجد لها فی الخیر محملا».

«نسبت به سخنی که از برادرت جاری می شود بدگمان نباش، و تو برایش از آن سخن احتمال خیری بیاب»

ادامـــه دارد……

احمــد ﴿عــــارفی﴾

عزیزان گرانقدر!

• لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

جزاکم الله خیراً!

ادامـــه دارد…

👈 از لینک های ما بیشتر مطالعه کنید و بیاموزید:

𖦸 http://T.me/Ruqeyah
𖦸 t.me/AJARIFI
𖦸 t.me/ayamey
𖦸 fb.com/1dawatgar
𖦸 www.dawatgar.com
𖦸 youtube.com/c/dawatgar

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 5 =