بگذار بسته باشد

دروازه های بسته

0 15,652
👈 ﴿بگذار بسته بماند﴾:

دروازه هائی را که الله سبحانه و تعالی بر رویت بسته است، سعی نکن بازش کنی. حکمتی در این همه نهفته است که خالق مهربان، بخاطر محافظت بنده اش، چالش ها و بندش هائی را سدِّ راهش قرار داده.

اگر بصیرت امر بر تو اعطأ میشد، و عقبِ دروازه های مسدود را میدیدی که چی آفت هائی رادر قبال داشته، شاید، خودت مسیرت را تغییر میدادی.

برای امورت استخاره و طلبِ خیر کن و از آن چیزی که او تعالی برایت تجویز نکرده است، روی گردان.

این است خیر، و آن است شرّ!

احمــــد ( عــــارفی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + سه =