یکدیگر را دوست بداریم

محبت کلید درد های امت

0 5,413

یکدیگر را دوست بدارید که دوری ازمحبت اهریمن را بر شما چیره سازد.

یکدیگر را دوست بدارید که این زمان و این مکان را شاید در نیابید، و اگر این میسر شد، آن میسر نمیشود.

یکدیگر را دوست بدارید، تا شیاطین بر شما چیره نشوند و سحر و جادو، حسد و کینه، بغض و عداوت بر شما اثر نکند.

اگر همدیگر را دوست میداشتیم، امروز این همه درد و رنج، غم و اندوه بر ما چیره نمیگشت.

همدیگر را دوست بداریم، همدیگر را دوست بداریم.

احمـــد ﴿عـــارفی﴾

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − شانزده =