سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

بخش سیزدهم

0 71,336

آیا میدانستید؟

﴿سلسلهٔ مضامین امراض ساری در جامعه﴾

(مرض چهارم) 

(سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی) 

(بخش سیزدهم)

علاجِ سحرِ تفریق:

یکی از بزرگترین خرافات و انحرافاتی که امروزه در جامعه ی ما رواج پیدا کرده و باعث شده تا انسان های فرصت طلب و شیطان صفت از جهالت و نادانی مردم سوء استفاده ی زیادی بکنند مسئله ی دعا نویسی و سحر است.

عده ای از دین فروشان، با کنار گذاشتن قرآن و سنت در خدمت شیطان و سپاه وی قرار گرفته اند  و برای به دست آوردن بضاعتِ ناچیِز دنیا شب و روز در تلاشند تا با نوشتن طلسم و تعویذات، مردم را در دام سحر گرفتار نمایند.

بدتر از آن اینکه، مردم برای ابطال این سحر و جادو مجدداً به سراغ همین انسانهای شیطان صفت مراجعه می کنند و آنها هم با نوشتن تعویذات و طلسم های شیطانی و توسل جستن به شیاطین و تقرب به آنها وگرفتن مقداری پول سحر و جادو را باطل می کنند و با این کار،دین و ایمان و مال مردم را به آتش می کشند.

در بخش های قبلی اشاره نمودم که، برای انجام سحر غالباً چنین است که جادوگر با شیطان اتفاق می کند که او کارهای شرک امیز و کفر آمیز انجام دهد  ودر ازای آن شیاطین و جن در خدمت وی باشند و غالباً این اتفاق با رئیس و بزرگان جن صورت می گیرد،و آن رئیس به افراد زیر دست خود امرمیکند که در خدمت آن ساحر باشند و اوامرش را گردن نهند.

علاج سحر تفریق در دو مرحله صورت میگیرد، که لازم میدانم در این بخش، مرحله ی اول را که بی نهایت مهم و ضروری است خدمت شما عزیزان پیشکش کنم:

۱- ﴿مرحله ی اولِ دفع، و علاجِ سحرِ تفریق﴾:

در مرحله ی نخست، این سیزده مورد خیلی مهم را بایستی به درجه ی اکمال برسانیم، ورنه، ممکن نیست به مرحله ی بعدی اقدام کنیم.

عملکرد وجب به وجبِ مرحله ی نخست برای نتیجه ی مثبتِ علاج و باطل کردن سحر، و جلوگیری از بازگشتِ دوباره ی جنِ شریر در خانه و جسم بیمار و مسحور، بی نهایت مهم است.

﴿موارد سیزده گانه ی مرحله ی اول﴾:

۱- نخست از همه، بیمار عقیده اش را به خالقش خالص سازد. از عقاید بی بنیاد، خرافات، شرکیات دوری کند.

مریض و یا مسحور باید این را بداند که مرض و شفا، همه از جانب الله تعالی است.

مسحور بر این عقیده باشد که شخصی که او را رقیه میکند، نه شفائی به دست اوست و نه هم بدون اذنِ الله تعالی به او فایده و یا زیان و ضرری رسانده میتواند.

راقی، فقط سببی برای باطل کردن سحر، و آوردن نظم اسلامی در خانواده و بیمار است.

۲- مسحور و یا بیمار بایستی بابسم الله وضو بگیرد، و ازاعماق قلبش در مقابل کمی ها و کاستی هایش از بارگاه خالق منان طلب استغفار کند، و سپس برای رهائی از سحر و یا بیماری دعای خیر کند.

سپس با خالقش وعده کند که در عباداتش پابندی نشان داده، ایمانش را از شر نفس و شیاطین محافظت میکند.

۳-  در قدم بعدی، راقی و یا کسی که رقیه میکند، باید از محل بود وباش مسحور تفتیش جدی به عمل آوَرَد.

راقی باید اسباب دخولِ ملائکه را در آن خانه فراهم سازد تا ملائک و فرشتگان برای حفظ و نگهبانی اعضای خانواده، در آن خانه داخل شوند.

در خانه ای که سگ، تصاویر، مجسمه ها، آلات و اسباب موسیقی و لهو و لعب باشند، اصلاً ملائک محافظ، که از انسانها مراقبت میکنند، داخل نمیشوند.

همچنان ملائک از زنان و دختران نوجوانی که چادر نمیپوشند حیأ میکنند، و بخاطر رعایتِ حیأ در آن خانه داخل نمیشوند.

پس، چنین خانه ای که زنان، و دخترکانِ نوجوان حجاب و چادر نمیپوشند، از محافظتِ فرشتگان محروم اند، و در آن خانه هر نوع جنیات شریر به آسانی داخل شده، بدون هیچ نوع مقاومت و ترسی به اعمال شریر شان میپردازند.

حتی، در چنین خانه هائی،  جنیات شریر، ضرورت به احضار بخاطر سحر و جاو ندارند. بلکه جنیاتِ شریر و شیاطین بدون سحر و جادو، و بدون کدام ممانعتی در چنین خانه ای داخل شده، تمام اعضای خانواده را مس و اغوای میکنند.

این نکته خیلی مهم است، چون بعضی ها چنین میپندارند که سحر شده اند، در حالیکه عدم رعایت حجاب و موجودیت منکرات و عمل به منکرات در آن خانه، جنیات را با خوشحالی در آنجا استقبال نموده، با دخول جنیات شریر، شهوات، خواب های شهوانی، علاقه ی زیاد به موسیقی و منکرات در افکار اعضای آن خانواده، نقش میبندد.

۴- راقی با کمک مسحور و یا مریض تمام تصاویر، مجسمه ها، بت ها، شکل های مختلف انسانها و حیوانات و بقیه اشیائی که باعث منع دخول ملائکه ی محافظ در آن خانه میشود، را از آن خانه بردارد.

حتی، تصاویر فامیلی، تصاویر عروس و غیره را که بعضی مردم آن را نزد عکاس چاپ کرده در روی دیوار های شان نصب میکنند.

۵- اکثریت جنیات شریر و مشرک به بت ها و تندیس هائی که بشکل خدایان باطل شان است،سجده میکنند.

بعضی اسباب بازی و بازیچه ی اطفال مانند گُدی هائی که صورت های قبیح، حیوانات و چهره های شبیه به بت های هندو ها و بت پرستان را دارد، و نیز در آن تصاویر حیوانات و یک مجسمه ی حیوانات است، باعث حضور جنیات در خانه ها میشوند.

این حقیقت را اکثریت نمیدانند، و به آن بی اعتنأ اند، در حالیکه، اینها میتوانند شیاطین را درخانه های تان پذیرائی کنند.

تمام بازیچه های اطفالی را که چنین صورت هائی مشابه به بت ها، اصنام، و حیواناتی از قبیل سگ، خرس، گرگ، و….. غیره دارند، بایستی از خانه دور کرد.

۶- به تمام دخترکان نوجوان، و بقیه زنان در آن خانه توصیه کند تا بدون چادر و حجاب در خانه گشت و گذار نکنند، چون ملائکِ محافظ از سر های برهنه حیأ میکنند و داخل آن خانه یا اطاق نمیشوند.
۷- راقی و مسحور باید خانه را زیر و زبر کنند تا تمام تعویذات، طومار ها، و،حتی بعضی جنتری ها، جای نماز ها، چادر هائی را ساحران استفاده میکنند که در آن اشکال هندسی، رموز ها، شکلک ها، ارقام و کود هائی برای فراخواندن جنیات شریر درج است، را از خانه دور کرده، طومار ها، بند ها و تعویذ ها را باطل کنند.
۸- هر منکراتی که از قبیل کست ها و سی دی های موسیقی، ویا آلات موسیقی، فلم های منکر، ویاوسایل منکر دیگر از قبیل سگرت، نصوار، قیلون، و…. غیره در آن خانه باشد، باید از خانه بیرون و باطل شود، و رنه شیاطین دوباره به آن خانه بر میگردند.
۹- اگر بیمار یا مسحور (زن) باشد، بایستی حجاب کامل و یک چادر بزرگ را در بالای حجاب بپوشد و روبه قبله در مقابل راقی با حجاب و پرده ی کامل بنشیند.
۱۰- اگر بیمار یا مسحور، حجاب را در زندگی مراعات نمیکند، مو ها پاهایش را مانند غیر مسلمانان برهنه میکند، و ناخن هایش را مانند غیر مسلمانان میگذارد، راقی نباید چنین کسی را رقیه کند، چون نتیجه ای نمیدهد.
۱۱- اگر بیمار زن باشد، راقی نباید بدون موجودیت محرمش اورا رقیه کند.
۱۲- اگر مسحور و یا بیمار زن باشد، بدون محرمش کسی دیگری در آنجا نباید حضور داشته باشد.
۱۳- راقی و مسحور، هر دو با لفظ «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ» رقیه را آغاز کنند.

مرحله ی بعدی رقیه را در بخش بعدی، ان شاء الله، فجر فردا خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم.

بخاطر داشته باشید که بدون مراعات قوانین مرحله ی اول که حاوی موارد فوق است، رقیه نتیجه ای نخواهد داد، و حتی جنی که در وجود مسحور و بیمار است، زیگنال خاصی را به جنیاتِ اطرافش چی در خانه و حویلی باشند، و یا در بیرون، روانه کرده، از آنها طلب کمک و استعانت میکند.

در آنصورت، کار دشوار شده، لشکر بزرگی از جنیات در داخل خانه ی مسحور شده، زندگی را دشوار میسازند.

رعایت آداب، اخلاق، حجاب، حیأ و دفع منکرات از خانه بی نهایت مهم است، و این مورد را بایستی جدی گرفت و تمام منکرات و اسباب پذیرائی و احضار جنیات را باید هرچی زود تر از خانه برداشت.

تلویزیون، رادیو، و دیگر آلاتی که در آن منکرات شنیده و دیده میشوند، یگانه مرکز توجه، و احضار جنیات درخانه است.

در چنین خانه ها و محل بودو باشی که منکرات در زندگی شبا روزی خلط است، هر قدری که راقی سعی کند، جن را طرد کند، جنیات شریر و شیاطین، برای ضرر رسانیدن به افراد آن خانه، دوباره در آن محل برمیگردد، و زمانی که فرد به تشناب، و یا بستر خواب، و یا برای تبدیلی لباسش اقدام کند، دوباره داخل جسمش شده، او را می آزارَد.

یک راقی پاک نفس و مسلمان از رقیه کردن بیمار و مسحور که در چنین جماعتی زندگی میکند ابأ میورزد، اما آنانی که بخاطر مشت پولی رقیه میکنند، فقط پول شما را میخواهند و بس، و باکی ندارند در مقال تلاوت چند آیه ای از قرآن پول شما را بگیرد.

عزیزان گرانقدر:

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

ا.ج.ع

ادامـــه دارد…

دو شنبه، دهم صفر ۱۴۳۹

هشتم عقرب ۱۳۹۶

سی ام اکتوبر ۲۰۱۷

www.facebook.com/meydanestid

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 − 1 =