سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

بخش سی و دوم

0 80,690

آیا میدانستید؟

سلسلهٔ مضامین امراض ساری در جامعه

مرض چهارم 

سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

(بخش سی و دوم)

در این بخش مضمون، بعد از ملاحظات جدی در (عقاید و توحید) که در بخش سی ویکم خوانده آمدیم، به ریشه کن کردن علایم حسد، زخم چشم یا چشمِ بد، سحر، و جادو می پردازیم.

هر فرد مسلمانی که از این موارد رنج می برد، بعد از عملی نمودن مواردی که در بخش قبلی کردیم، بایستی به امور بعدی که در این بخش بدان اشاره میکنیم، پایبندی جدی داشته باشد. ان شاء الله، با عقیده ی خالص به اذن الله سبحانه و تعالی از شر شیاطین انسی و جنی نجات یافته، شیاطین و اجنه او را رها میکنند.

اما، این نکته را بایستی بخاطر داشته باشید که به این موارد پابند باشید و آن را جزٔ امور عبادی شبا روزی تان سازید.

و نیز این را بخاطر داشته باشید که بخش ۳۱ و ۳۲ لازم و ملزم یکدیگر اند و بدون در نظر داشت یکی از موارد بخش قبلی، نتیجه ی مثبت نخواهید گرفت.

۱- ﴿به اذکار پایبند باشد، آنچنانی که به طعام و آب پایبند استید﴾:

اذکار صبح، اذکار  شام، اذکار نوم (خواب) را همیشه بخواند و ابداً آن رافراموش نکند.تمام این اذکار در برنامه ی اندروایدی (توشه مسلمان) جا سازی شده که شما میتوانید این برنامه را از لینک زیر در پاورقی دانلود و در گوشی های تان نصب کنید.

۲- ﴿پایبندی به نماز تهجد﴾:

(قیام اللیل)، نماز شب، و یا تهجد از جمله عباداتی است که با عقیده ی خالص دروازه های آسمان را بر روی بندگان باز میکند. بقدر توان تهجد را با خشوع و خضوع ادأ نموده، نماز وتر را بعد از آن، در اخیر ادا کند.

۳- ﴿ذکر این دعا در نماز﴾:

در نماز ها و تهجد، بعد از تسبیح (سبحانَ رَبِّی الاَعلی) در سجود، این دعا را با تضرع بخواند، و به رحمت الهی امیدوار باشد:

﴿يَا وَدُودُ، يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، يَا فَعَّالُ لِمَا تُرِيدُ، أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ، وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ، أَنْ تُكْفِيَنِي شَرَّ هذَالسِحرِ، والحَسَدِ، وَالعَینِ والمَرَضِ يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي،يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي، يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي﴾

۴- ﴿اذکار نوم قبل از خواب﴾:

بعد از ادای نماز تهجد، قبل از اینکه بخوابد، اذکار نوم را قرائت نموده در هر دو دستش فوت کند و سپس به تمام بدن از سر تا پا بمالد.

۵- ﴿قبل از نماز فجر بیدار شود﴾:

نیم ساعت قبل از دخولِ وقت نماز فجر بیدار شود و با وضوی کامل، با استعاذه و بسم الله، سوره ی فاتحه را هفت بار بخواند ، سپس به قرائت سوره ی بقره، با آواز بلند بپردازد.

۶- ﴿ادای نماز فجر﴾:

مرد بایستی بمسجد در جماعت و (زن) در خانه نماز فجر را با خشوع و خضوع ادأ نموده، دعای متذکره (در بالا) را در سجودش از یاد نبرد.

۷- ﴿قرائت آیات رقیه و دم﴾:

بعد از ادای نماز فجر نخوابد و به تلاوت آیات رقیه بپردازد. آیه های رقیه را ازلینک داده شده در پاورقی دانلود کنید.

۸- ﴿ادای نماز اشراق﴾:

مرد در مسجد از محلی که نشسته حرکت نکند، در همانجا نماز اشراق را ادأ کند، و زن در خانه، از همان محلی که نشسته است حرکت نکند و نماز اشراق را ادأ نموده، دعای فوق را در سجودش با تضرع بخواند.

۹- ﴿آمادگی برای نماز ظهر﴾:

نیم ساعت قبل از نماز ظهر وضوی کامل بگیرد، و دو رکعت نماز ادأ نموده، در سجودش دعای فوق را از اعماق قلبش بخواند. سپس قبل از دخول وقت نماز ظهر، سوره ی (دُخّان) را با آواز بلند قرائت کند.

سپس، نماز های سنتش را همینطور ادأ کند و مرد بایستی بمسجد و در جماعت نمازش را ادأ کند.

بعد از نماز فرض و سنت، سوره ی (یس) را قرائت کند و اگر وقت برایش میسر شد، لحظه ای بخوابد و قبل از خواب اذکار نوم را بر خودش دم کند.

۱۰- ﴿آمادگی برای نماز عصر﴾:

نیم ساعت قبل از دخول وقتِ نماز عصر وضو گرفته بسوی قبله با تعظیم بنشیند و سوره ی (اعراف) را قرائت کند. و بعد از ادای نماز، در همانجا بنشیند، و آیه های (رقیه) رقیه را به آواز بلند تلاوت کند.

۱۱- ﴿آمادگی برای نماز مغرب﴾:

نیم ساعت قبل وضو بگیرد، و با تعظیم بسوی قبله بنشیند و آیات رقیه را تلاوت کند. سپس، بعد از ادای نماز شام، سوره ی (جن) را قرائت کند. دعای فوق در سجود از یادش نرود و در تمام سجودش آن دعا را از اعماق قلبش بخواند.

۱۲- ﴿ادای نوافل﴾:

بعد از قرائت سوره ی (جن) هر قدری میتواند نفل بخواند و سعی کند با خشوع و خضوع باشد و دعا را در سجود بیاد داشته باشد.

سپس آیه های (حریق) رقیه را به آواز بلند قرائت کند. (لینک دانلود در پاورقی)

۱۳- ﴿ آمادگی برای اذکار شب﴾:

حال، وقت آن است که اذکار شب را با خشوع و خضوع بخواند و برای نماز عشأ خودش را آماده سازد.

۱۴- ﴿آمادگی برای نماز عشأ﴾:

نیم ساعت قبل وضو گرفته با تعظیم بسوی قبله بنشیند و سوره ی بقره را از آنجائیکه در فجر متوقف کرده بود، بخواند. و بعد از ادای نماز، وتر را نخواند. بالای سجاده نشسته، به قرائت سوره ی بقره ادامه دهد. سپس، آیه های رقیه را تا اخیر قرائت کند.

۱۵- ﴿آمادگی برای خواب﴾:

احسن است وضوی تازه بگیرد، و بدست راست بخوابد و تمام اذکار خواب را بخواند و بر دو کف دستش دم کرده، بتمام بدنش بمالد و خودش را به الله تعالی بسپارد. با خودش عهد کند که برای ادای تهجد بیدار میشود. و مَلَکی برایش تعیین میشود تا از او در خواب محافظت کند.

به همین ترتیب برای تهجد بیدار شود و تدابیر فوق را تکرار کند.

کسانی که این اذکار و عبادات را در موقع، با خلوص نیت، خاشعانه، خاضعانه و با اطمینان خاطر ادأ میکنند، مطمئن باشند که با استمرار این عبادات و اذکار از هر نوع زخم چشم، چشمِ بد، حسادت و تعویذ، سحر و جادو، ان شاء الله تعالی رها شده، آرامش خاطر به ایشان رخ خواهد داد.

ولی سعی شود تا تمام موارد بدون کمی و کاستی، و بدون کاهلی و تنبلی ادأ شود.

احمـــد ﴿عــــارفی﴾

عزیزان گرانقدر!

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

جزاکم الله خیراً!

ادامـــه دارد….

یکشنبه ۱۸ حمل ۱۳۹۸| ۲ شعبان ۱۴۴۰
🗓  SUN| 07 | APR | 2019
👉  t.me/ayamey
📽  youtube.com/c/dawatgar
🌐  fb.com/meydanestid

لینک ها برای دانلود آیات رقیه و اذکار:

👈 ۱- برنامه ی (توشهٔ مسلمان) را از اینجا دانلود کنید. این برنامه حاوی اذکار صبح، اذکار شام و اذکار نوم است:

https://drive.google.com/file/d/1IVHsOnWh0p982xxxoZYLs5XzEwryrpBV/view?usp=drivesdk

👈 ۲- آیه های رقیه را از اینجا دانلود کنید:

https://drive.google.com/file/d/1nyAXuhRszUUnTWf5__yDfXPUSN4JFfbD/view?usp=drivesdk

👈 ۳- آیه های حریق را برای از بین بردن و حریقِ شیاطین از اینجا دانلود کند:

https://drive.google.com/file/d/1svY7XqmVhSDRPOmZ1rWbSda1Gezb8s18/view?usp=drivesdk

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده − هفت =