سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

بخش سی و سوم

0 72,548

﴿سلسله ی مضامین امراض ساری در جامعه﴾

(مرض چهارم) :

(سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی) :

(بخش سی و سوم):

👈 ⬩﴿تأخیر توبه و دخول جن در بدن﴾:⬩

نوع دیگر اذیتِ جنیاتِ شریر و شیاطین، اصرار بر گناهان و به تأخیر انداختنِ توبه است.

هر گناه، اضرار و آفاتی دارد. و نوعی از گناهان، از قبیل بی نمازی، دین گریزی، دوری از قرآن و سنت، ترویج منکرات، علاقه ی وحشتناک به موسیقی مبتذل، اختلاط با نا محرم، بد حجابی، بی حیائی، ارتکاب زنا، شراب خواری، و چسپیدن به بدعات و خرافات، باعث میشود تا شیاطین و جنیات در بدن انسان داخل شده، قلمروِ وجودِ او را مأمن و منزل خویش سازند.

سپس، در شخص ضرر های غیر قابلِ وصف ایمانی، بیولوژیکی (جسمی) ، روحی و روانی را وارد کرده، در بدن او اسیر بندی میشوند، به حدی که خارج شدن این جنیات از بدن انسانها بی نهایت مشکل و حتی نا ممکن میشود.

بر همین است که با اصرار ورزیدن در گناهان و به تعویق انداختنِ توبه، آفاتِ خطرناکِ بعضی گناهان بر فرد اصابت میکند، و همانند سایه او را تعقیب کرده، معنویات و دینداری را از او می دزدد، و زندگی و دنیا را برایش زیبا و پر زرق و برق جلوه میدهد.

• بعضاً در قبال گناهان بی اعتنأ و کوته نگر هستند؛ مرگ را بعید، جزأ را ناچیز، و دنیای زود گذر و فانی را همه چیز می پندارند.

در حالیکه توبه، در انتهای هر گناه، سایه و آفتِ همان گناه را نابود میکند، و با مخلوطی از حسنات و عبادات بر فرد فرحت و شادی می آورد.

• بر عکس: اصرار و چسپیدن بر گناه و به تعویق انداختنِ توبه؛ اضرار، آفات و چالش های بعدی را با خود دارد.

• بسا برادران و خواهرانی که بدینگونه متضرر شده اند، از طریق سایت های رقیه ی شرعی با ما تماس میگیرند که نهایتاً، توبه آوردند، ولی در توبه آوردن خیلی تأخیر کردند.

• پیروی از نفس و شیطان در همین فرصتی که عزیزان غفلت و تسامح ورزیدند، که شاید سالهائی از بهترین فرصت جوانی و زندگی با ارزش شان در آن به هدر رفته، و در این هنگام در توبه آوردن تأخیر نمودند، آنها را متضرر، زیانمند، و بیچاره ساخته، و فرصت خوبی را برای جنیات شریر و شیاطین انسی در اغوای آنها فراهم ساخته است.

• پس، هر گاه گناهی از بنده سر میزند، بزودی از آن توبه آورد، و برای فردا ها توبه را به تعویق نیاندازد تا از آفاتِ بعدی گناهان در امان بماند.

• برای رهائی از شر چنین جنیاتِ شریر که از طریق ارتکاب گناهان کبیره در بدن شخص داخل میشوند، مطالعه ی بخش بعدی را فراموش نکنید.

احمـــد (عـــارفی)

👈 از لینک های ما بیشتر مطالعه کنید و بیاموزید:

𖦸 http://T.me/Ruqeyah
𖦸 t.me/AJARIFI
𖦸 t.me/ayamey
𖦸 fb.com/1dawatgar
𖦸 www.dawatgar.com
𖦸 youtube.com/c/dawatgar
𖦸 soundcloud.com/dawatgar

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × چهار =