سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی

بخش چهارم

0 69,665

آیا میدانستید؟

﴿سلسلهٔ مضامین امراض ساری در جامعه﴾

(مرض چهارم) 

(سحر، جادو، تعویذ، کهانت، تنجیم و فال بینی) 

(بخش چهارم)

همانطوری که گفته آمدیم، در بعضی حالات سحر و جادو یک ابتلای الهی،سبب ریزش گناهان، و ارتقای درجات معنوی است، که به اذن الله سبحانه و تعالی، بنده به آن مبتلاُ میشود. اما در بسیاری حالات دیگر، دلایل جن زدگی، سحر، و طلسم عبارت اند از:

۱- نبودِ تقوای الهی در شخص.
۲- بی نمازی و عدم پابندی به ارکان دین مبین اسلام،
۳- مبادرت به منکرات، ازقبیل شنیدنِ موسیقی، علاقه ی زیاد به محافل و کنسرت های رقص و پایکوبی، و غیره.
۴- بی حرمتی در مقابل احکام قرآن، ازقبیل بی حجابی، وبمظاهره کشیدنِ محاسن جسمی در انظار مردم، شراب خواری، غیبتِ زیاد، سخن چینی، دروغگوئی، رشوه ستانی، اختلاط مرد با زن، بی حیائی و بی عفتی، و…
۵- دوری ازقرآن و درعوض نزدیکی به امور غیر اسلامی.
۶- مبادرت به ارتباطات نامشروع، ولو از طریق تیلفون و فیسبوک و…..غیره هم باشد. (دختر جوانی را سراغ دارم که از طریق فیسبوک اورا سحر کرده بودند)
۷- بی احترامی به والدین، شوهر و همسر، و قطع صله ی رحم.
۸- آغشته شدن به مخدرات، سگرت، نصوار، و… غیره.
۹- برهنه شدن و خارج شدن از لباس در اماکنِ غیر از خانه ( و پناه نبردن به الله تعالی، زمان برهنه شدن در خانه).

و این گفتار رسول کریم صلی الله علیه وسلم است که زنانی که در بیرون از خانه، لباس های شان را میکشند، از لعنت شدگان اند، یعنی از مرحمت الهی آنها محروم میشوند.

چون، جنیاتِ شریر، شهوت پرست و چشم چران هستند و جن و جنیه (شیطان مذکر و مؤنث) درخوابگاه ها، حمام ها، تشناب ها، بازار ها، و لباس فروشی ها ( هر محلی که در آنجا زنان لباس های شان را میکشند)  منتظر اند تا جسم برهنه ی زنان و مردان را کشف کنند، و در صورت عدم مراعاتِ آداب اسلامی، بر آنها غالب شده، از مجرای های مختلف در جسم انسان (دهن، بینی، چشم، گوش، سر، شانه، کمر، مقعد،فرج، دست ها، و پاها)  داخل شوند، و حتی در هنگام جماع مرد و زن، با آنها در این کار شریک میشوند.

۱۰- اقدام و شروع امور روزمره ، خارج شدن و داخل شدن در خانه، موتر و …… غیره، بدون ذکر نام الله (بدونِ ذکر بسم الله) شیاطین داخل جسم انسان میشوند،
۱۱- بیرون رفتن از خانه بدون مرور اذکار روز و شب، و بدون استدعای الهی برای حفظ خود و اطفال، خصوصاً بعد از نماز شام، موقع مناسبی برای حمله ی شیاطین به انسانهاست.

شیاطین، بعد از نماز شام به اطراف و اکناف زمین برای شرارت شان پراگنده میشوند.

۱۲- بازکردن دهن بمدت بیشتر از دوثانیه، و حتی کمتر از آن، خصوصاً هنگام خمیازه کشیدن، و نگذاشتن دست بر دهن. شیاطین برای این لحظه دقیقه شماری میکنند، تا بمجرد باز شدن دهن، در جسم فرد داخل شوند.

بر همین دلیل، رسول کریم صلی الله علیه وسلم بر پوشاندن دهن حین خمیازه با دست امر نموده اند، واز خنده کردن زیاد و فاحش نیز منع نموده اند.

کسانیکه زیاد میخندند، و دیگران را میخندانند، بستر خوبی برای معاشرت با جنیات و شیاطین اند.

معنی عمیق مقوله ی مشهور که میگویند (زیاد نخند، پشیمانی دارد) بر همین دلیل استوار است.

۱۳- مراعات نکردنِ سنت رسول کریم صلی الله علیه وسلم با زنان و همسران،
– نخواند نِ اذکارِ همبستری،
– خود و همسر خود را به خالق یکتا نسپردن،
– و بسم الله نگفتن در حین جماع.

حدیث مبارک در تجمع شیاطین در اطراف آلتِ مرد، حین جماع و انتظار آنها برای داخل شدن به جسم زن، بیان کننده ی این امر است.

تا جائیکه میبینم، ملت ما، تقریباً یک ملتِ (بی بسم الله) است، و نتیجه ی آن محصولاتِ انسان و شیاطین اند، که امروزه شاهد شیوعِ این همه بی بند و باری و گناهان کبیره در جامعه هستیم، و این همه منکراتی که در جامعه صورت میگیرد، از همان شب های زفاف و تکوین نطفه های ( بی بسم الله) نشأت نموده است.

اگر کسی بیاید و احصائیه ای بگیرد، شاید ۸۰ در صد اطفال دیروز، که چپاولگران، تبهکاران، دزدان، وطنفروشان، زناکاران، شرابخواران، مفسدان امروزه و…. در آن شامل اند، همه چند دهه ی قبل، بدون بسم الله، با شراکتِ شیاطین در بطن های مادران شان تکوین نطفه داده، امروز، هر قدری که نصیحت کنندش، اصلاح نمیشوند. چون در خون های شان شیاطین شریک شده اند، و از این نسلِ بی بسم الله کسی خیری نخواهد دید.

از چنین اطفالی که ( بی بسم الله ) و بدون ذکر نام الله تعالی پدران شان آب شان را در رحم مادران شان میزیزند، و آن هم در حالیکه هزاران منکرات دیگر در آن خانه، از موسیقی گرفته تا بینمازی و بی حجابی جریان دارد، شیاطین منحیث آله ی دست، که بنام ﴿شیاطین انسی﴾ نامیده میشود، استفاده نموده، از طریق این انسانهائی که DNA شیاطین را حمل میکنند، دین را در انظار مردم کمرنگ میکنند.

مثال های بارز آن، دین ستیزان، سیکولران، قرآنیون، قبوریون و قبر پرستان، اهل بدعات و خرافات، غرب پرستان و غرب زدگان، ترویج کنندگان فساد و بی حیائی میان مسلمانان و بقیه منافقین اند.

موارد فوق، ذکر چند گروه خاصی بود که در معرض حملات جنیات و شیاطین قرار دارند، و بسادگی سحر، جادو، طلسم، جادوی سیاه یا Black Magic بر آنها اثر کرده، جسم و افکار شان توسط جنیاتِ شریر تسخیر میشوند.

موضوع بی نهایت مهم:

یک راقی (رقیه کننده) ورزیده، ولو هر قدری سعی کند، چنین بیماران را رقیه کند، اثراتِ سحر و جادو از آنها دور نخواهد شد، تا زمانیکه افرادی که در (۱۴) مورد بالا ذکر شد، در تقوا، عقیده، و ایمان خود تغییر مثبت نیاورند.

مرد شرابی، زانی، معتاد به سگرت و چرس و چلم، و زن بی حجاب، بی نماز و یا کُند نمازی که به منکرات و موسیقی علاقه دارد،  با رقیه ی شرعی جنیات و سحر از او دورنمیشود، تا زمانی که:

۱- عقیده اش را به خالقش خالص نسازد.
۲- شفأ وصحت یابی، بطلانِ سحر را، فقط و فقط از جانب الله تعالی بداند، نه از راقی.
۳- از تمام گناهان توبه کرده بر گناهان پشت کند، و دیگر بر آن گناهان مبادرت نورزد، ورنه شیاطین دوباره دنبالش می آیند،
۴- اعمال وافعالی که شیاطین و جنیات را تحریک میکند، انجام ندهد. (برهنگی، دوری از قرآن، سنت، عبادات، و….)
۵- خالصانه از خالقش طلب صحت کند، و برای باطل کردن سحر، جادو، چشم زخم، و… با گریه و زاری طلب استعانت، مرحمت،و مغفرت کند.
۶- از مجالس، محافل، و گرد هم آئی هائی که در آن منکرات است، و شیاطین در آن حضور دارند، جداً دوری کند.
۷- از دوستان و همنیشینان بد دوری کرده، همنشین نیک، عابد و خداترس را قرینش سازد.
۸- نماز های پنجگانه را دروقتش ادأ کرده، برای ادای نماز فجر و عشأ حریص باشد.
۹- سوره ی بقره را همیشه قرائت کند، و از شرّ شیاطین به الله تعالی پناه ببرد.
۱۰- بر علاوه ی روزه ی رمضان، روز های دوشنبه و پنجشنبه، و روز های بیض (۱۳-۱۴-۱۵) هر ماه اسلامی را روزه بگیرد. ( چون شیاطین و جنیات، شهوت ران وشکم پرست هستند، و از روزه بد میبرند. و در جسمی که روزه باشد، داخل نمیشوند.)

تا زمانیکه مسحور، و یا شخصی که بالایش سحر و جادو شده، موارد دهگانه ی فوق را مراعات نکند، توقع نداشته باشد که جنیات از او دوری کنند، و یا سحر و جادو، باطل شود.

دراخیر این بخش، از برادران و خواهرانی که هزاران پیام برای راه های خلاصی سحر و جادو برایم میفرستند، و در علاج آن عجله دارند، جداً خواهش میکنم تا:

قبل از نشرِ بخش های بعدی این مضمون در رابطه با راه های باطل کردن سحر، و خروج جنیاتِ شریر و روح خبیث از وجود شان، اولتر از همه ،  موارد، چهارده گانه ی فوق را با شرایط باطل کردن دهگانه ی سحر که در بالا ذکر کردم ، بالای خودشان تطبیق کنند، ور نه هیچ راقی، و هیچ رقیه ای بالای شان تأثیری نخواهد کرد.

شاید جنیاتِ شریر از وجود شان خارج شود،  و یا در حین رقیه ی شرعی، آیات مبارک قرآن جن ویا جنیات را که در جسم او هستند به آتش بکشد، و بسوزد، اما جنیاتِ دیگر، دوباره در جسم او داخل شده، زندگی را بر او تلخ تر میسازند، چون دریچه و روزنه ی مرور و دخولِ شیاطین در وجود او بسته نشده است، و هنوزباز است.

پس، چنین رقیه ای، بر علاوه ی آنکه فایده ندارد، باعث ضیاع وقت راقی و بیمار میشود.

بیاد داشته باشید عزیزان و سروران، که قدم نخست، که همانا قدمِ نیک است،  از ﴿جانب شما﴾آغاز میشود.

پس، اگر خودتان را دوست دارید، با خالق مهربان، دوستی را آغاز کنید واز دوستی با هوای و هوس های دو روزه ی دنیا، دوری جسته، عقیده، توبه، و بازگشت بسوی خالق منان را، اولین گام رهای از اسحار و طلسم های شیاطین، قرار دهید.

عزیزان گرانقدر:

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

احمــد ﴿عــــارفی﴾

ادامـــه دارد…

پنجشنبه، بیست و دوم محرم ۱۴۳۹

بیستم میزان ۱۳۹۶، دوازدهم اکتوبر ۲۰۱۷

www.facebook.com/meydanestid

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 16 =