ای وکیلان

درد دل امت

0 30,260

ای وکیلان:

ای وکیلان ِ وطن، جـان من و جــــان شما 
ملت ما شـد تباه، دستــم به دامــــان شما 
دست بردارید از این اختـــلاف بی ثمــــر
خسته ام زین نفرت و بغض فــراوان شما
دست بردارید ازین جنجـــال های گند تان
تا بکی ماییمُ و این وضع پریشــــــان شما
خانه ی ملت شده درنزدتان چون رینگ بُکس
صحن مجلس گوئیاگشت ست میدان شما
گاه جنگ ِ تان همی خسپـــد ز بهر واژه ای
گاه بهــــر نقطه ای، دنیاست حیـــران شما
خسته ایم از این همه جنجالهای پوچ تان
کشتــــه ما را، نقطه های نا بســــامان شما
گاه بهــــر درج ِ افغــــان، در درون تذکـــره
می‌رود تا بحـــر اطلس، جیغ و افغان شما
گاه با هر بوت وبوتل می زنید بر فرق هم
يا که افتــــاده چکش، در دست نادان شما
بر همین جنگ و جدال تان گواهی میدهد
چشم ِ کور و پوز ِ پهــن و پای ِ لنگان ِ شما
خانه ِ ملت شده، از دست تان بیت النفاق
روز ملت شد سیاه، از جهل و طغيان شما
تا بکی این ملت بی چــــاره و بدبخت ِ ما
می شـود هر روز یک شکلی به قربان شما
تا بکی دامن زنید این جنگ های فرقه یی
بوی خون آید همی، از چنگ و دندان شما
تا بکی نجـــــار ونانوا و دوکان دار غريب
می دهد با خون خود، هـر روز تاوان شما
تا بکی درراه کسب چوکی وپوست ومقام
سی و شش ملیون نفر، باشد گروگان شما
“أمرهم شورا” همی گویید و درگیر همید
ای به فــــــرق تان زند آیات قــــــرآن شما
دست بردارید از این دشمنی باخاک ودین
ورنه می افتد ز پا یک روز تنبـــــــان شما
“راشد” از الله می خواهد، درین ماه عزیز
بسته گردد تا ابد، آن درب بنیــــــــان شما

راشد مبارز

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − سه =