یک مرد جنگی به از صد هزار

سیاهی لشکر نه آید بکار

0 1,292

👈 ﴿فقط یکی از یک و نیم میلیارد﴾:

★ یک و نیم میلیارد بیرونِ در چه کردند که درونِ خانه آیند؟

اصحاب عرض کردند:

آیا در آن زمان (یعنی فی الحال) تعداد ما (مسلمانان) کم است؟

رسول مبارک صلی الله علیه وسلم فرمودند:

﴿خیر! تعداد خیلی زیاد است، اما مانند حباب های روی آب. بالای می آیند و می تَرَکَند﴾!

★ بلی! سیاهی لشکر خیلی زیاد، اما کیفیت و جوهر، زیرِ صفر….

یک و نیم میلیارد مسلمانان سمبولیک و نام نهادی که نتوانستند در مقابل برادر و خواهر شان:

– در چین غیرت کنند،

– درسوریه ناموس ورزند،

– در هند شهامت کنند،

– در یمن و فلسطین و عراق، برما و آسترالیا و روهینگیا، چچن و تاتار و سربیا، و هزاران خاکِ دیگر، دست بر سرِ برادر و خواهر مظلوم شان کشند و از حقوقِ شان آنچنانی که شایسته ی حقوق بشر است دفاع کنند!

★ فقط، همین یکی کافیست. همین یکی که روز ها در صفائی و تنظیفِ حرم، و شب ها در تزکیه و پاک سازی قلب و نفسش اشک میریزد، شایستگی این خلوت را در مقابل خانه ی خالقش در روی زمین دارد و بس.

۱.۶ میلیاردِ دیگر، بیرونِ در چه کردند که درونِ خانه آیند؟!

سیاهی لشکر نه، سفیدی صفائی قلب در کار است.

سـیاهی لـشکر نـه آیـد به کـار
یک مردِ جنگی بِه از صد هزار

این تصویر خیلی قصه ها دارد. یلی ها با مزه و مالامال از حکمت هاست…

احمـــد (عــــارفی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × چهار =