دشمن درون

انسان دشمن خودش

0 33,809

﴿دشمنِ درون﴾

★ آیا میدانید که بزرگترین، نزدیک ترین، و شیرین ترین دشمن انسان، خودش، آری، خودش است؟

انسان، وقتی زرق و برق دنیا را می بیند هوس می کند، و زمانی که به هر کدام می رسد یکی دیگر را هوس می کند.

حد و حدودی هم ندارد. کم کم خواسته هایش آنقدر زیاد می شود که انسان مجبور می شود مثل برده همه زندگی اش را به دنبال خواسته های رنگ و وارنگ نفسش بدود.

آنقدر دنبال هوس هایش گرفتار می شود، که تا به جای اینکه از عمرش استفاده کند برای انسان تر شدن، مشغول می شود به خدمت کردن به هوس هایش.

★ از آن بدتر اینکه به خاطر خواسته هایش تن به هر کاری می دهد. جایز و ناجایز، به هر طوری که شده، میخواهد خدمت همان هوس هایش را بکند، تا آنکه گمراه میشود و اسیر خواسته ها و هوس هایش.

★ شیطان پرستان از این هوس های انسانها بگونه ی غیر مرئی با استفاده از کانالهای ماهواره ای، تلویزیون، انترنت و بقیه وسایل جمعی نبض جامعه را تشخیص داده، از کوچکترین فردِ خانواده شروع تا بزرگترین شان، آنها را محو دنیای فانتزی های مجازی شان میکند.

اینجاست که جامعه معنویت و روحانیت را کم کم از دست داده، رو به ماده گرائی و هوس های شان می آورند.

★ آیا نمی بینید چقدر اطفال، جوانان، میان سالان و بقیه قشر جامعه به خرافات مجازی رو آورده اند، از اینکه انسان سازی را از جنس انسان و دنیای حقیقی بیاموزند، تا از دنیای مجازی!؟

بار الها!

هدایت مان کن که هوس های مان، اسیرِ مان کرده، یا رب العزت!

احمــــد (عـــــارفی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × دو =