دسته اش از جنس ماست

از ماست که بر ماست

0 24,673
👈 ﴿دسته اش از جنس ماست﴾:

زمانی که صفحه ای از کتاب اعمال بنده را در روز محشر برایش میخوانند، با شرح جزئیات اعمالنامه اش مات و متحیر میشود، آنگه بر دهنش مُهر می نهند، و  اعضای وجودش شروع به صحبت نموده، بر علیه وی شهادت میدهند.

انسانی که در این دنیا از خالقش نمی ترسد، و بر علاوه ی اینکه خودش بر منکری آغشته است، همواره پلشتی ها را میان مردم نیز ترویج میکند، به این فکر نمیکند که با شریک ساختن یک منکر در فضای مجازی، کوهی از گناه را با خود عمل میکند.

امروز، دیروز نیست. فضای مجازی یا روضه ای از بهشت است و یا هم گودالی از جهنم. هم روحیات و معنویات در آن نهفته است و هم منکرات و پلیدی ها.

هر حرامی را که حلال شمرند و آن را در فضای مجازی نشر کنند، کافیست که عذاب قبر بر آنها تا رستاخیز مقرر شود، و بقیه سزأ در روز جزاء تعیین میشود.

تَبَری که چوب میشکند، دسته اش از جنس چوب است، درست همانند انسانی که منکری را میان مردم ترویج میکند، همه را تحویل گمراهی و نیستی میدهد.

چرا نمیتوانیم انسان خوبی باشیم و اقلاً موضوعی را در فضای مجازی نشر کنیم که باعث کسب گناهانِ جاریه در حیات و بعد از مرگ مان نشود؟

همه به موسیقی، فکاهی، لطیفه، اخبار، خبر چینی، بوالهوسی، لهو و لعب، و چیز هائی چسپیده ایم که بانشر آن، داریم برای خود مان گناهان جاریه کسب میکنیم، با قرآن قهریم و سنت را با منکرات، صفحات اسلامی و مضامین دینی را با مذحرافاتی تبادله نموده ایم که با ملاقات ملک الموت، هیچ دردی را دوأ نمیکند.

احمــد (عـــارفی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 5 =