محبتت در قلبم دو بالا شد ای رحمة اللعالمین

بخش اول

0 90,666

⬩﴿محبتت در قلبم دوبالا شد﴾⬩

نویسنده: احمـــد (عـــارفی)
خوانش:  ۷ دقیقه
موضوع: بحث با یهود

• در لابلای بحثی که با بریتانیائی ی ه ودی تبار داشتم، از من پرسید:

نظر خودت منحیث یک جوان مسلمان  در مورد اقدام دولت فرانسه و مجلهٔ شارلی چیست؟

• حرارت وجودم و قطرات اشک داغ بالای عدسیه های عینک ام، مناظره ام را غبار آلود ساخته بود، عدسیه از چشم برداشتم و گفتم:

محمد صلی الله علیه وسلم رحمت بر عالمیان است، نه صرف بر من و مسلمانان دیگر، او حتی رحمت بر تو و عیسویان و…. تمام مردم جهان است. من خیلی دوستش دارم و  داشته ام، اما با این عملِ دونِ چند کاریکاتوریستِ خبیث، محبتش در قلبم دوبالا شد.

• شانه هایش را بالا انداخت و چهره اش دگرگون شد، گویا وی ازتشعشعاتِ محبت قلبی من به بهترین عالَم صلی الله و علیه وسلم شعاع گرفت:

• ﴿ من منحیث یک یهودی، این عمل شارلی را محکوم میکنم، مسلمانان را تنها بگذارید، چرا تحریک شان میکنید؟﴾

گفتم : من از تو میپرسم! تو  با همان عقیده ای که داری، در مورد چی فکر میکنی؟ آیا با نشر این کاریکاتور،در جهانِ اسلام، در محبت، عزت، مقام و منزلتِ پیامبر عزیزالقدر ما صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم خللی خواهد آمد؟

• ﴿ نه، میبینم تو امروز از فرط محبت اشک ریختی و گونه هایت سرخ شده، گویا میخواهی با من دعوای کنی! من که با تو خیلی بحث ها کرده ام. کتابی که در مورد اسلام به من دادی خواندم….و…﴾

پس با نشر این ترسیم مذخرف که حتی به منافق ترینِ یهودیان، عبدالله بن ابی هم مشابه نیست، این بدبختانِ پاریس نشین چی را  میخواهند ثابت کنند؟

• و حال، این دین ستیزان هالندی، فرانسوی و دنمارکی درس هائی از عقاید مستحکم مسلمانان نگرفته است، و نمی داند، با تحریک مسلمانان، محبت عقیده و ایمان، تک تک مسلمانان جهان با دین شان پر رنگ تر خواهد شد؟

اگر هدف شان تقلیل و کاستن مقام، منزلت و احترام است، اینکه بر عکس محبت پیامبر مقبول صلی الله و علیه وسلم را در قلب های مان شعله ور ساخت، حتی ضعیف ترین و گناهکارترین مسلمان بیدار شد، اشک ریخت و دست به تظاهرات زد.

• ذرّه ای به سیرت و صورت زیبای پیامبرِ اسلام صلی الله و علیه وسلم تغییری نیامد ونه هم ضرری به ما رسید.

در حقیقت، با نشر این کاریکاتور های مذخرف، ما دعوتگران راه حق، همه تصمیم گرفتیم تا خلاصهٔ سیرتِ بهترین شخصیت دنیا را به زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، هالندی و چند زبان دیگر اروپائی به تیراژ پنجصد هزار تدوین و طبع کنیم، در ایستگاه های ترین، بس و نقاط ازدحام مردم بایستیم و به هر رهگذرِ پیر و جوان سیرتِ بی مثال رحمة للعلمین را نشر کنیم!

• این مفکوره را قبلاً نداشتیم! باید اعتراف کنم که هیچ وقت چنین انگیزه ای در فکر مان خطور نکرده بود. شاید تنها نسخه های قرآن را به زبان های اروپائی از الویت های امر دعوت در غرب میشمردیم، ولی حالا، سوژه و برنامه ی دعوتی مان تغییر کرده.

آ های مردم!

این کاریکاتوری که توسط چند افراطی خبیث نشر شده در حقیقت همان چهره  های اصلی این کارکاتوریست هاست، این سیما وظاهرِ قلب و افکارِ سیاه و پوسیدهٔ شان است. آنها چند دروغگوی بد جنسی بیش نیستند.

❂﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾❂

⬩در دلهای آنان یک نوع بیماری است؛ الله بر بیماری آنان افزوده؛ و به خاطر دروغهایی که میگفتند، عذاب دردناکی در انتظار آنهاست.⬩

در قلب های شان مرض است، این چهره های مسخ شدهٔ خودشان است  که به مشورهٔ شیطان ترسیم نموده اند،

• سیمای زیبای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آنقدر نورانی و منزه است که این قلب های مریض توان تصور این چهرهٔ زیبا را در افکارِ مریض شان ندارند.

همان زیبا صورتی که در شبِ میلادِ مبارکش آسمان مکه نورباران شده بود و ابر و باد و زمین و آسمان به یکدیگر از مولود مبارکش خوشخبری میدادند!

میدانی شبِ میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، آتشکدهٔ مجوسان که صد سال روشن بود، ناگهان خاموش شد، و میدانی که یکی از یهودیانِ شما که منجم و ستاره شناس بود، بر فرازِ قلعه ای بالا شد از اعماق دلش فریاد را سرداد:

• ﴿ امشب ستارهٔ درخشانی در آسمان پیداشد، امشب ستارهٔ درخشانی در آسمان پیدا شد، این ستاره و اخترِ درخشان فرزند عبدالله، پیامبرِ پاکِ الله تعالی است﴾

وی صحبتم را قطع کرد و پرسید: احمد، جدی میگوئی؟

• گفتم: چرا قبل از این همه فتنه کمی نمیخوانید ای قوم جاهل؟ مهلتم ده حکایت کنم.

هوا و نسیم از قدومش با عطرِ شفابخش، مکه را معطر و خوشبو کرده بود، مهتاب وستارگان در آسمان بادرخشش خاص خود آنشب حمد و تهلیل میگفتند، دلِ سیاره ها در کهکشان از ذوق و شوق قدومش چی بی صبر می تپید، چشمانِ آمنه را نوری که بر بام خانه اش میدرخشید با ستاره ای که گویا بروی لبخند میزند، خیره کرده بود، آمنه ای که نور و شور و ولولهٔ آسمان و زمین دردِ حمل را از یادش برده بود،

بلی ای مرد یهود بشنو از من و به دوستان نصرانی ات نیز حکایت کن!

• آن شب وقتی آمنه بر بستر حمل افتاده بود، چشمش به مرغکی در بام خانه اش خورد که هی بیتابی میکرد،این مرغکِ خوش الحان، پَر زدو از بام در صحنِ حویلی آمنه نشست، بالهایش را بر پهلویش سایید و درد حمل وی،گم شد!

• ای مرد یهود، از افکارِ پلیدِ ابلهانِ خبیث و انگشتانِ بدبخت و آلهٔ ابلیس که ترسیمِ افکار و زرق شیطان را بر روی کاغذی کشیده اند، توقع جز جفنگ و جفا چیزی بیش نیست!

بزرگانِ دانایش در مدینه چی کردند که این صغیرانِ نادانش کنند؟

پست فطرتان، حتی دلِ آن پرنده را که بر بام آمنه نشسته بود ندارند.

من منحیث یک جوان مسلمان از افغان زمین پیخالِ آن کبوتر را ازشخصیت این هم کیشانِ پست فطرتت محترم میشمارم.

⬩این است محبتِ من.⬩

از آن روز به بعد، قلب و جسمم محمد محمد محمد میگویند، صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم.

• روح وروانم به یاد وی است، میلاد او را، آسمان مکه را، پرندگان  مکه را، آفتاب ،مهتاب،ستارگان، باد، کوه، دشت، دمن، صحرا و درختان مکه را بیشتر از دیروز دوست دارم.

این شمه ئی از میلاد آن کودک خوبصورت و نیک سیرت بود که قلب ترا به طلاطم آورد، اگراز دوران بلوغش، جوانی اش، بعثتش، هجرتش ، و….. برایت بگویم فریفتهٔ شخصیت والایش میشوی که در بنی بشر نه دیده ای و نه هم شنیده ای!

تو از پیامبر مهربان صلی الله علیه وسلم پرسیدی، من دشت و دمن آن خاک را از دیروز بیشتر دوست دارم.

من کتاب سیرت النبی صلی الله علیه وسلم را به زبان خودت برایت هدیه میدهم، بخوان و قضاوت کن!

بلی!

• هر کاری را حکمتیست، شاید حکمت در این بود تا ما مسلمانان و بقیهٔ جهانیان روزانه وقت فارغ کنیم و سیرتِ زیبای پیامبرِ عظیم الشأنِ اسلام را دقیق بخوانیم و نسبت به شخصیتِ زیبای ایشان صلی الله علیه وسلم از دیروز زیادتر محبت ورزیم.

محبتش در قلبم دوبالا شد، محبتش در قلبم دوبالاشد!

• میخواستم تصویرش را با شما شریک سازم، از نشر تصویرش ابا ورزید. برایش گفتم، هر وقت مسلمان شدی تصویری از تو بر میدارم و با علاقمندان صفحهٔ آیا میدانستید و صفحه ی (دعوتگر) شریک میسازم.

هدایت از جانب الله تعالی است!

• بحث بعدی ام با یک برادرِ ایتالیوی است که قصر، جایداد، پول، ثروت، آخرین مودل موتر و…. را رها کرده و بعد از مطالعهٔ قرآن کریم به دین اسلام مشرف شده است.

من اسم وی را محمدبلال گذاشتم، و ان شأ الله کلیپ ویدیوئی اش را بزودی تهیه و خدمت شما عزیزان تقدیم خواهم کرد!

عزیزان و سروران!

الله تعالی و فرشتگانش بر پیامبرصلی الله علیه وسلم درود می‌فرستند؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملاً تسلیم (فرمان او) باشید:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد.

آنقدر درود بفرستید که در صفحاتِ وتس اپ، وایبر وفیسبوک بجز صلوات چیزی نباشد.

عزیزان گرانقدر!

لطفاً این مضامین خیلی مهم و حیاتی را با تمام خانواده، اقارب، دوستان، و همکاران تان شریک سازید، و در رشد فکری، عقیدتی، ایمانی و وجدانی همنوع تان اقلاً یک امر خیری را، مایه ی حصولِ صدقات جاریه ی تان سازید.

جزاکم الله خیراً!

احمـــد (عــــارفی)

ادامـــه دارد….

👈 از لینک های ما بیشتر مطالعه کنید و بیاموزید:

𖦸 http://T.me/Ruqeyah
𖦸 t.me/AJARIFI
𖦸 t.me/ayamey
𖦸 fb.com/1dawatgar
𖦸 www.dawatgar.com
𖦸 youtube.com/c/dawatgar

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − هشت =