نماز داروی تمام درد ها!

قدر نماز را بدانیم

0 12,524

👈 ﴿اگر بدانید، نماز داروی تمام درد هاست﴾:

آری عزیز دل:

نماز حال و قال، باطن و ضمیرِ انسان را آرام میکند و قلبِ دردناک را شفاء می بخشد.

نماز عامل سازنده ای است که مقاومت و ایستادگی آدمی را در فراز و نشیب زندگی حفظ میکند بلکه بالاتر آن را به طور شگفت آوری افزایش می بخشد که نماز گزار در سایه ی این مقاومت، در مقابل هر خیر و شری و هر مصیبت و بلایی، ایستادگی نموده و تحمل خود را حفظ و به هر بادی نمی لغزد.

انسان آنقدر ضعیف است که در امواجِ زندگی و در کشاکش رنجها و بلاها، دچار خستگی روحی فراوان می شود و لذا به تکیه گاهی نیازمند است که به آن پناه برده و درون پر اضطراب خود را بدان آرامش بخشد و این تکیه گاه، جز ذکر الله سبحانه و تعالی، و نماز که زیباترین نمادِ ذکرِ خالق منان است، چیز دیگری نمی تواند باشد.

اگر بدانید عزیز من، نماز داروی تمام درد هاست، بشرط آنکه قدرش را دانست و حقش را ادأ کرد، و آنچنانی نماز خواند، گویا آخرین نمازی است که توفیق ادایش را بر تو عطأ کرده اند.

احمـــد (عـــــارفی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + 15 =