انکسار در عبادات

تذلل و فقر، خشوع و خضوع اصل عبادت است

0 25,094

👈 ﴿دعا با انکسار و تذلل﴾:

★ اگر بنده با انکسار، تذلل، فروتنی، عجز و اشک های دل بدرگاه خالقش دعا کند، دعایش بر علاوه ی اینکه مقبول درگاه حق واقع میگردد، عبادت نیز محسوب میشود.

★ مشکلات در زندگی بسیاری از انسان ها وجود دارد. برای همه افراد زمانی در زندگی شان وجود دارد که گرفتار مشکلات و سختی هایی می‌شوند که بر طرف کردن و رفع آن از توان خارج است. در این هنگام فقط پروردگارشان دعای آنها را میشنود و در قلب بندگان خویش سکینه می اندازد.

★ اما، آنچه بی نهایت مهم است، نبودِ تذلل، انکسار، و خشوع در خلق است. و آن متضرر شدن حیای چشم که تحت تأثیر حیای دل است می باشد. چون چشم بی حیأ شد، دل مأمن وسوسه ها میشود، و چون دل را ربودند، فکر را شیطان می دَرَد.

هرکسی چشم و قلبش را نگهداشت، دین و ایمانش را حفظ کرده است، و هر آنکه چشمش حیاء نکرد، قلبش فاسد میشود، و چون قلب فاسد شد، همه عباداتش فاسد میشوند، و چون عبادات فاسد شد، دعایش از آسمان دنیا بالا نمیرود.

بار الها!

حیای چشم، عفتِ قلب، عزتِ فکر، همواره با خشوع و خضوع بندگی نصیب مان بگردان.

اللهم ربنا آمین یا رب العلمین!

احمـــد (عـــــارفی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =