آتش جهنم و نعمت بهشت انتخاب خودت است

انسان در گروِ اعمالش است

0 20,320

👈 ﴿ آتش جهنم و نعمت بهشت انتخاب خودت است﴾:

عزیز دل:

متوجه اعمالت باش!

این عمر کوتاه و زود گذر را با لهو و لعب سپری مکن، چون دنیای ابدی انتظار تو را دارد

برگزیدنِ بریان شدن در آتش جهنم و لذت نعمت های بهشت در ایمان، عقیده، اعمال و افعال تو در این دنیا نهفته است.

میدانی بزرگ ترین آرزوی آنانی که در زیر خاک اند چیست؟

﴿بار الها! یک بار مرا زنده کن و به جهانم بفرست تا برایت سجده کنم، فقط یک بار…..﴾

لحظه هایت را برباد مده عزیز دل برادر.

احمـــد ﴿عــــارفی﴾

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 5 =