تعصب و جهالت خوار و ذلیل مان کرد

بذر نفاق

0 15,636

چقدر، خوار، ذلیل، بیچاره و درمانده شدیم!؟

عالمان را می کُشند.مساجد را ویران میکنند، فحشأ را در خانه ها ترویج نموده، اسلام، کتاب و سنت را کمرنگ میکنند.

از ابلهی و غفلتِ اکثریتِ کم خِرد استفاده نموده، تخم (تعصب و تنفر) را درقلب ها بذر میکنند، خائن و منافقی را بر کرسی قدرت می نشانند تا بر اکثریتِ (جاهل، ملیت پرست، خدا ناترس، و گناه پسند) حکومت کنند.

احمق هم نیستند از دیگری استفاده کنند، از خود مان برای ریختن خون برادر و شگافتن و در هم ریختنِ منبرو مناره های مسجد مان استفاده میکنند.
تا زمانی که (تعصب و جهل) از این دیار کوچ نکند، به همین منوال، خون های تان می ریزند، دیوار های مساجد تان را شگاف میکنند، اسلام را کمرنگ جلوه میدهند، حیأ را از چشمان معصوم دختران و پسران تان می دزدند، و….. این سلسله برای بقای (نفاق و نفرت) میان امت جریان خواهد داشت.

و اگر در نهایت، نجنبیم، زمین زیر پای مان خواهد جنبید!

احمـــد (عــــارفی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − هفت =