آزادی

آزادی را نمیتوان با باطل پروری بدست آورد

0 19,487

﴿آزادی را نمیتوان با اسارت، غلامی، باطل پروری، حق زدائی و هوای پرستی بدست آورد﴾

★ (دروغ) تنها دشمنِ (حقیقت) نیست. (حقیقت) دشمنان بدتری هم دارد، از جمله: کتمان، بی‌توجهی، انتشار اخبار کم اهمیت برای پوشش خبر اصلی، بمبارانِ خبری، پوشش بار بار اخبار دروغ، و…

ما در دورانی زندگی میکنیم که شاید صدای تو را خفه نکنند، اما آنقدر صداهای دیگر را پخش می‌کنند که شنیده نشوی. دعوتگران راه حق را سرکوب میکنند، نمایندگان شیاطین را مرحمت، پالایش و تمجید.

(حقیقت) اسیر کسی است که بلندگوی بزرگتری دارد، بلندگوی بزرگتر هم به دست کسی است که تانک و توپ و توپ خانه ی بزرگتری دارد.

ضعیفان، نه تنها ضعیف اند، بلکه با اعمال و افعال و بیراهه گرائی سلیقوی و درونی خود شان را خوار و زبون نیز کرده اند. نه میخواهند بخوانند، بدانند و علم کنند، نه حق پذیر اند، و نه هم بر آن علمی که بایستی نسل نوین شان آن بیاموزد، اصرار دارند.

آزادی کچالو و شلغم نیست که بکارند و دَرَو کنند. آزادی، جهل ستیزی، نادان زدائی، غنی سازی دینی، علمی، فرهنگی، نظامی و تحریک و تَحَرُّک است.

درست همان مُهره هائی که با نبودش دروغ ها را بر جمیعت نادان، بی خرد، گناه پسند و شیطان زده می قبولانند و افکار شان را بر باطل ها مشغول می سازند که ذخیره های زیر زمینی ، یعنی طبیعی و بالا زمینی، یعنی حیاء و عفت، معنویات و روحیات را از آنها بردارند.

یعنی، با تکنالوژی معاصر و بازاریابی دیجیتالِ سمعی و بصری، ستلایتی و ماهواره ای، تلویزیون و انترنیت داخل خانه های مردم شده، ناموس، عزت و شرافت شان را در قبضه ی خود درآورند.

آنقدر در خر سازی مؤفق شوند که هر کسی بیاید و حقیقتی را بیان کند، مردم او را دروغگو، کذاب و ترفند باف قلمداد کرده، خونش بریزند، و نادان و جاهل را تاج سر خویش سازند.

این است حقیقت زندگی معاصر که بر اصلش غافلیم و برای علم و دانستنش فهم نمیکنیم.

هر آنگهی که بخواهیم فهم کنیم، سر به لحد خورده است و نکیر و منکر در کنار مان.

اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون

بار الها!

امتم را هدایت کن، چون (نادان و جاهلند)، نمی دانند.

احمـــد (عـــــارفی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + هفت =