فتنه های آخر زمان

بخش هشتم

0 80,448

اعمال و افعال ما و فتنه های آخرزمان!

﴿بخش هشتم﴾

﴿ظهور فتنه ها و بروز حوادث﴾

★ مهم : این مضمون از بخش های اول،سلسله ی زنجیری و پیوست به هم دارد، که تنها با در نظرداشت تسلسل، خواننده قادر به درک عمیق و مفهوم با ارزش این مقال خواهد شد، پس سعی کنید این نوشتار و تحقیق را با تسلسل بخش ها و با تدبر مطالعه کنید تا به درک بیشتری از مفاهیم گرانبهای احادیث در مورد فتنه های آخر زمان داشته باشید.

★ در بخش چهارم ، علایم  کوچک آخر زمان را شماره وار عنوان گذاری نموده، در شماره ی ششم (ظاهر شدن فتنه ها) مواردی از فتنه ها را در بخش پنجم، ششم، و هفتم شرح دادیم که به ادامه ی آن قتل سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه، به دامنه ی فتنه ها را وسیع تر میسازد.

✬۲- ﴿قتل سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه﴾:✬

ظهور فتنه ها در عهد صحابه رضی الله عنهما بعد از قتل امیرالمؤمنین، سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه  شروع شد، زیرا او با عقیده، توحید، ایمان، هیبت و شهامت خاصی که داشت، دروازه های فتنه ها را بسته بود، لذا پس از شهادت ایشان فتنه‌های بزرگی آشکار شدند و داعیان آن‌ها کسانی که ایمان در قلب شان جای نگرفته بود و منافقینی که تظاهر به خیر و اصلاح می‌کردند ولی درون آنان مملو از شرّ و مکر علیه اسلام عزیز بود کم‌کم نمایان شدند.

✧ در صحیحین از حذیفه نقل شده است: عمر بن خطاب رضی الله تعالی  عنه گفت: کدام یک از شما سخنی از رسول الله (صلی الله علیه وسلم) دربارۀ فتنه به یاد دارد؟ حذیفه گفت: من، عمر رضی الله عنه گفت: پس بگو، شما مرد جسوری هستی. او گفت پیامبر الله تعالی فرمودند:

«کفارۀ فتنه‌ها (گناهان) در قبال خانواده، مال و همسایه‌اش، نماز، صدقه، امر به معروف و نهی از منکر اوست»

عمر رضی الله تعالی عنه گفت: منظورم از فتنه این نیست بلکه فتنه‌ای که مانند موج دریاست. حذیفه رضی الله عنه گفت: ای امیرالمؤمنین ترسی بر شما نیست زیرا بین شما و آن (فتنه) درب بسته است. حذیفه رضی الله عنه گفت:

آیا این درب باز می‌شود یا می‌شکند؟ عمر رضی الله تعالی عنه گفت: شکسته می‌شود. حذیفه رضی الله عنه گفت: پس دروازه ی فتنه دیگر بسته نخواهد شد. راوی می‌گوید گفتیم: مگر (درب) معلوم است؟ حذیفه رضی الله عنه گفت: بلی همانطور که امشب در برابر فردا قرار دارد.

حذیفه رضی الله عنه می‌گوید: من سخن درستی گفتم. راوی می‌گوید ما شرم کردیم از او (حذیفه) سؤال کنیم به مسروق گفتیم (از او سؤال کند) او سؤال کرد و گفت: آن (درب) کیست که جلو فتنه را گرفته است حذیفه رضی الله عنه گفت: عمر (رضی الله تعالی عنه) » (۱)

مطابق خبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم  بعد از قتل عمر رضی الله تعالی عنه (درب) شکسته شد و فتنه و بلا ظاهر شدند، اولینِ آن‌ها شهادت سیدنا عثمان ذی‌النورین رضی الله تعالی عنه به دست طائفه‌ای از داعیانِ شر گردآوری شده از عراق و مصر بود. آنان داخل مدینه شدند و او را در منزلش به شهادت رساندند» (۲)

✧ پیامبر اکرم به عثمان رضی الله تعالی عنه خبر داده بود که بلائی به تو خواهد رسید بدین دلیل او در جریان تجاوز باغیان به مدینه، اصحاب کرام را از کشتن آنان نهی کرد تا خونی به خاطر او ریخته نشود . (۳)

✧ در حدیثی از ابوموسى اشعری رضی الله عنه آمده است:

پیامبر (صلی الله علیه وسلم)  به کنار دیواری از دیوارهای مدینه رفت… (حدیث را ادامه داد و گفت) و عثمان (رضی الله عنه)  آمد من گفتم: شما چه کسی هستی تا به شما اجازه دهم پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «به او اجازه بده و مژده ی بهشت به او بده گرچه بلای سختی به اوخواهد رسید» (۴)

✧ «پیامبر (صلی الله علیه وسلم) بلا را به عثمان (رضی الله تعالی عنه)ِ اختصاص داد در حالی که عمر (رضی الله تعالی عنه) نیز کشته شد زیرا ابتلاء عمر (رضی الله عنه) مانند ابتلاء عثمان (رضی الله عنه) نبود، بدان گونه که آن قوم بر او چیره شدند و به سبب ظلم و ستمی که به او نسبت داده بودند از او خواستند امامت را از خود خلع کند حتى بعد از اینکه عثمان (رضی الله عنه) آنان را قانع کرد و اتهامات شان را رد داد (از مطالبات خود دست نکشیدند)» (۵)

★ با شهادت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه مسلمانان به چند دسته تقسیم شدند و کشتار بین صحابه شروع شد.

فتنه و نفاق منتشر گردید. اختلاف و تعددِ آراء زیاد شد و جنگ‌های نابودگر رواج یافت. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به فتنه ی وارده بر آنان مطلع بود. او در حالی که بر ساختمان‌های مرتفع مدینه اشراف داشت به اصحابش گفت:

✧ «آیا آنچه را من می‌بینم شما نیز می‌بینید اصحاب گفتند: خیر! پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: همانا من فتنه‌هایی را می‌بینم که در لابلای خانه‌های تان مانند قطره‌های باران فرود می‌آیند» (۶)

★ نووی می‌گوید: «تشبیه این فتنه‌ها به افتادن قطره در کثرت و عموم است. یعنی فتنه‌ها زیادند و همه را در برمی‌گیرند و خاصِ طائفه‌ای نیست. و این اشاره دارد به جنگ هایی که در بین آنان اتفاق افتاد مانند: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ حرّه، شهادت عثمان و حسین بن علی و امثال این‌ها رضی الله عنهما اجمعین. و این یکی از معجزات حضرت محمد صلی الله علیه وآله و اصحابه وسلم است که مانند روز روشن در احادیث، سیرت، و کتب تاریخ درج است و کسی، به جز از منافقین، تفرقه اندازان و هواداران شیاطین، از آن انکار نمیکنند.

امروزه، این فتنه ها، همانطور به شکل قطراتِ بی حساب در در و دیوار، خانه و کاشانه ی هر یکی مان فرود آمده است و فتنه هائی را برپا نموده است که ظهور دجال را خوش آمدید میگوید.

اینها، نتیجه ی اعمال و افعال بندگان است که با ناسپاسی، بی اعنتائی، خود منشی، عناد و تکبر دنبال معاصی را گرفته اند، و به خالق شان پشت کرده، شیاطین و مریدانِ ابلیس را مرشد و رهبر گرفته، حرام ها را حلال، و قرآن و سنت را مهجور قرار داده اند.

و هیچ چیزی آخر این امت را همانند اول این امت نمی سازد، مگر توبه، بازگشت و احیای کتاب و سنت. و هیچ چیزی ابلیس و پیروان او را خورسند نمی سازد، مگر نفاق، شقاق، بدبختی و منکرات رائج در جامعه.

بار الها!

از ظاهر و باطن فتنه ها محفوظ مان بدار و بذرِ محبتِ کتاب و سنت را در قلب های مان غرص کن!

اللهم ربنا آمین یا رب العلمین! 

این سلسله را با تدبر و تفکر مطالعه و با دیگران شریک سازید و اجر ببرید.

جزاکم الله خیرا!

احمــد (عـــارفی)

👈 ﴿منابع و مأخذ﴾:

۱- «فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»«صحیح بخاری» کتاب المناقب، باب علامات النبوه (۶/۶۰۳ – ۶۰۴ – با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (۱۸/۱۶-۱۷ با شرح نووی).

۲- تفصیل آن در «البداية والنهاية» (۷/۱۷۰ – ۱۹۱)

۳- «العواصم من القواصم» (ص ۲۳۲ – ۱۳۷) تحقیق و تعلیق محب الدین الخطیب.

۴- «صحیح بخاری» کتاب الفتن، باب الفتنة التی تموج کموج البحر (۱۳/۴۸ با شرح فتح الباری).

۵- «فتح الباری» (۱۳/۵۱).

۶- «هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر» .«صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة (۱۸/۷ – با شرح نووی)

👈 ﴿لینک های دروس و مضامین تحریری، تصویری و صوتی شبکه های ﴿آیا میدانستید﴾ و ﴿دعوتگر﴾:

★ برای مطالعه ی مضامین کوتاه و مؤجز تصویری بالای لینک صفحه ی شخصی بنده در فیسبوک کلیک نموده، مضامین را تعقیب و ترویج کنید:

https://www.facebook.com/A.J.Arify/
———————-
★  برای مشاهده ی کلیپ های علمی، ساینسی، دینی و تعلیمی شبکه ی (آیا میدانستید؟) که اخیراً بنام دعوتگر نیز آن را در ویب سایت جهانی ثبت نموده ایم به کانال یوتیوب بپیوندید:

youtube.com/c/dawatgar
———————–

★ برای عضویت در کانال تیلگرام بالای این لینک کلیک نموده، به کانال ما بپیوندید:

t.me/ayamey
———————-

★جهت ارتقای سطح علم و دانش تان به صفحه ی فیسبوک (آیا میدانستید؟) که بنام (دعوتگر) نیز یاد میشود بالای این لینک کلیک نموده، عضو شوید:

fb.com/1dawatgar
———————-
★برای مطالعه ی مضامین بی نهایت مهم به سایت جهانی (دعوتگر) مراجعه نموده، موضوعات را با دیگران شریک سازید:

www.dawatgar.com

———————–

★ آیا مصروف هستید؟ وقت برای مطالعه ندارید؟ پس در اینصورت دروس صوتی را تعقیب کنید.

👈 لینک کانال سوند کلود SOUNDCLOUD برای فراگیری دروس صوتی تعلیمی، وعظ و خطابه ها، دکلمه ها و سیرت النبی صلی الله علیه وسلم:

———————–

★ چگونه خود مان و اطفال و خانواده ی مان را در مقابل شیاطین، سحر، جادو، زخم چشم و امراضی که از این موارد به انسان سرایت میکند، وقایه کنیم؟

👈 برای عضویت در کانال تیلگرام (الرقیة الشرعیة من الکتاب والسنة) به لینک زیر مراجعه نموده عضویت کانال تیلگرام را حاصل کنید:

http://T.me/Ruqeyah

————————

★ برای مطالعه و دانلود احادیث زیبا و ارشمند رسول کریم صلی الله علیه وسلم، سخنان ارزشمندِ سلف، موعظه های طلائی، که بصورت تصویری باکیفیت عالی طرح و دیزاین شده، عضو کانال Pintrest دعوتگر شوید و به علم تان بیافزائید، دانلود، باز نشر و ترویج کنید:
https://pin.it/6ohsmtrluxq2tt

جزاکم الله خیرا!

مخلص شما احمد ﴿عارفی﴾


…….

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 5 =