سکوت در برابر ظالمان اعانت به آنهاست

لعنة الله علی الکاذبین

0 25,553

سکوت در مقابل ستمگران، اعانت با آنهاست

فواجع اخیر در سوریه، یمن، فلسطین، ایغور و در این روز ها در هند و بقیه بلاد مسلمین، و بی پروائی مسلمانان جهان در قبال این همه ناهنجاری ها، قلب را مجروح و جگر را خونین می سازد.

جوهری است که آن را ایمان، و در ایمان داران گوهری است که آن را غیرت و همت نامند.غیرت یعنی احساس مسئولیت در برابر تمامیت ارضی کشور اسلامی و دلسوزی و حمایت از مسلمانان و عزت و شرف آنان است.

جامعه ی اسلامی، اجتماعی به هم پیوسته است که فرد فردِ این جامعه، نباید خود را تافته جدا بافته از دیگران بدانند.

مسلمانان مؤظفند در برابر بی مبالاتی‌ها، مرزشکنی ها و اذیت و آزارها و حرمت زدایی‌های ناموسی بایستند، به گونه‌ای که ناموس امتِ مسلمان را ناموس خود بدانند و در حفظ حرمت‌ها از هر مرد و زن مسلمان، بدون در نظر داشت مرز ها و نسل ها، از خود غیرت و همت نشان دهند.

از این رو، بر همه افراد جامعه فرض است که هرگز در مقابل این همه بی حرمتی های غیر انسانی انسانهای شیطان فت و مرزشکنی های شان بایستند و از ناموس اسلام دفاع کنند.

یکی از عواملی که باعث میشود انسان‌ها به سوی بی غیرتی حرکت کنند این است که افراد جامعه غرق در حرام ها شوند و آنقدر محرمات الهی را انجام دهند که جوهرِ ایمان و گوهرِ غیرت و همت از آنها فرار کند.

یعنی مسلمانان آنقدر در شهوت‌های نفسانی غوطه‌ور گردند و کمالات انسانی خود را کم کم از دست دهند، که غیرت نیز همانند دیگر کمالات اخلاقی، نورانیت خود را در آنها از دست می‌دهد و خاموش شده، فرد را به بی غیرتی و بی همتی تحویل میدهد.

کتاب و سنت گوشزد میکند که این همه سکوت مرگبار و بی همتی و بی غیرتی مسلمانان در مقابل ظلم ظالمین و خونخواران، عذاب هائی را در قبال دارد که بسا سنگین و غیر قابل تلافی خواهد بود. یعنی، هر آنچه از آسمان و زمین به دیگر جوامع مسلمانان میرسد، همانا محصولِ بی مسئولیتی، بی همتی، و بی غیرتی خود مسلمانان خواهد بود.

چی زیبا گفت نظامی در حق غیرت:

اگر غیرت بَری با درد بـاشی         
و گر بی غیرتی نامرد باشی

درد همان قلبی دارد که غیرت و همت دارد، نه صاحبان قلوب سیاه و مکدر.

احمـــد (عــــارفی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 6 =