شعار زدگان

از ماست که بر ماست

0 5,518
﴿شعار زدگان﴾

این میکنم، آن میکنم… و هزاران وعده های سرِ خرمن میدهند تا رعیت را بار دیگر به بازی بگیرند.

ملتی که همت شان تا حد شعار دادن باشد، جیره خوارانی بیش نیستند.

رحم کنید تا بر شما رحم شود، همت کنید و کسی را زعیم خویش انتخاب کنید که شایسته ی زعامت باشد و رنه درست گفته اند:

﴿از ماست که بر ماست﴾

احمـــد ﴿عــــارفی﴾

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 7 =