مرور برچسب

تفسیر آیه ۵۱ سوره توبه

هره ورز يک آيت

سوره ی طارق مکی‌، و در بر گیرنده ی ۱۷ آیات است، و به‌ سبب‌ افتتاح‌ آن‌ با سوگند الهی‌ به:  وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ «طارق‌» نامیده‌ شد.