مرور برچسب

حکمت و فلسفه شب قدر بخش اول

حکمت و فلسفه ی شب قدر

سازمان هوانوردی و فضایی ملی امریکا NASA از ترس انتشار اسلام در جهان، از اعلام برخی تحقیقات خود در رابطه با نشانه ها و حقایق شب قدر خودداری کرده است.

حکمت و فلسفه ی شب قدر

زنی که در حیض است می تواند تمامی عبادات را جز نماز و روزه و اعتکاف در مسجد و طواف را انجام دهد، از عایشه رضی الله عنه روایت شده که گفت: