مرور برچسب

حکمت و فلسفه شب قدر بخش پنجم

حکمت و فلسفه ی شب قدر

سازمان هوانوردی و فضایی ملی امریکا NASA از ترس انتشار اسلام در جهان، از اعلام برخی تحقیقات خود در رابطه با نشانه ها و حقایق شب قدر خودداری کرده است.