مرور برچسب

خون ناحق، قتل، قتل مردم بیگناه، قتل ناحق، کشتار بی رحمانه

مرا اگر بگلوله بستید، مادرم را نکشید!

خون بر خاک لخته می ماند، ولی آن را نمی بلعد، اما ببینید چگونه حیواناتِ انسان نما که از انسانیت فقط اسمش را دارند مردم بی گناه را بدون دلیل می‌کشند و از کشتن‌شان احساس غرور می‌کنند، و این درندگانِ وحشی با فخر اعلام میکنند که آنها مسئولیت قتل…