مرور برچسب

خیاطی در رمضان

خیاطی در رمضان

ماه مبارک رمضان، هر سال می آید تا فرصت طلائی را برای بندگان خاکی، برای خیاطی، بافتن و دوختن لباس بی نهایت ارزشمندی که روزه دار را در طول یک سالِ کامل از معصیت و گناه می پوشاند، معیا سازد.