مرور برچسب

ذی الحجه، روزه ذی الحجه، ذی الحجه مرحمتی بر بندگان

ذی الحجه، مرحمتی بر بندگان

الله سبحانه و تعالی، آنقدر مهربان، رحمن و رحیم است که برای تلافی گناهانِ بندگانش، عبادات متعددی را در اوقات معینی از ﴿سال،ماه، روز و شب﴾را باعث بخشش و رهائی بندگانش از آتشِ جهنم ساخته است.