مرور برچسب

رمضان پلی بسوی نور بخش اول

رمضان، پلی بسوی نور

همین‎که یک مسلمان در حالی ماه رمضان را دریابد که در سلامتی کامل به سر می‎برد، این خود نعمت بسیار بزرگی است که استحقاق شکر و سپاس پروردگار را دارد.

رمضان، پلی بسوی نور

رمضان ماه کلام رب العلمین، قرآن کریم است، و از نکات بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت اهمیت دادن به قرآن، کتاب الله سبحانه وتعالی است. زیرا از ویژگی های ماه رمضان این است که قرآن در آن نازل شده است:

رمضان، پلی بسوی نور

رمضان مدرسه‌ای تربیوی و بزرگ و پر برکت است که مؤمنانی با تقوا از آن فارغ التحصیل می‌شوند، و مؤمنان بهترین توشه برای همه روزهای زندگیشان را از آن میگیرند، این در حالی است که بسیاری از مردم از این مدرسه بهره‌ای نمی برند و این ماه می‌گذرد و…

رمضان، پلی بسوی نور

از یکی از علما در مورد قومی سؤال شد که در ماه رمضان الله تعالی را عبادت می‌کنند و به واجبات و فرائض عمل میکنند ولی چون رمضان به پایان رسد دست از عبادت می‌کشند آنها را ضایع می‌کنند؛ جواب داد: «چه بد قومی هستند که خدا را نمی شناسند مگر در…

رمضان، پلی بسوی نور

از امورات دیگری که باید در ماه رمضان به آن مبادرت بوَرزیم این است که از این ماه و از آنچه در خلال آن میگذرد رضایت الله تعالی را کسب کنیم.