مرور برچسب

رمضان پلی بسوی نور بخش هفتم

رمضان، پلی بسوی نور

همین‎که یک مسلمان در حالی ماه رمضان را دریابد که در سلامتی کامل به سر می‎برد، این خود نعمت بسیار بزرگی است که استحقاق شکر و سپاس پروردگار را دارد.

رمضان، پلی بسوی نور

رمضان ماه کلام رب العلمین، قرآن کریم است، و از نکات بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت اهمیت دادن به قرآن، کتاب الله سبحانه وتعالی است. زیرا از ویژگی های ماه رمضان این است که قرآن در آن نازل شده است: