مرور برچسب

رمضان پلی بسوی نور

رمضان، پلی بسوی نور

همین‎که یک مسلمان در حالی ماه رمضان را دریابد که در سلامتی کامل به سر می‎برد، این خود نعمت بسیار بزرگی است که استحقاق شکر و سپاس پروردگار را دارد.

رمضان، پلی بسوی نور

رمضان ماه کلام رب العلمین، قرآن کریم است، و از نکات بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت اهمیت دادن به قرآن، کتاب الله سبحانه وتعالی است. زیرا از ویژگی های ماه رمضان این است که قرآن در آن نازل شده است:

رمضان، پلی بسوی نور

رمضان مدرسه‌ای تربیوی و بزرگ و پر برکت است که مؤمنانی با تقوا از آن فارغ التحصیل می‌شوند، و مؤمنان بهترین توشه برای همه روزهای زندگیشان را از آن میگیرند، این در حالی است که بسیاری از مردم از این مدرسه بهره‌ای نمی برند و این ماه می‌گذرد و…