مرور برچسب

طالب خیر و طالب شر در رمضان

عید شیاطین

و آنها را گمراه می‌کنم! و به آرزوها سرگرم می‌سازم! و به آنان دستور می‌دهم که اعمال خرافی انجام دهند! (نسأ ۱۱۹)

طالب خیر و طالب شر در رمضان

گروهی از مردم با ماه رمضان همچون ماههای دیگر سال برخورد میکنند، و همچنان که بقیه ماه های سال میگذرد رمضان نیز برای آنها می‌گذرد، تا جایی که شب قدر که قرآن کریم آنرا بهتر از هزار شب معرفی کرده است نیز مانند بقیه شبهای سال میگذرد!