مرور برچسب

مشاجرات زناشوئی و بی احترامی میان زوجین

سلسلهٔ مضامین امراض ساری در جامعه

موضوع دیگری که میان زوجین خیلی معمول است، قهر کردن است. ممکن است قهر و اجتناب از ادامه ی بحث در لحظاتی که خشم بسیار زیاد شده است، فطری باشد زیرا هیچ مشکلی در حالت خشم و پرخاشگری حل و فصل نخواهد شد اما ادامه دادن به قهر و صحبت نکردن برای مدت…

سلسلهٔ مضامین امراض ساری در جامعه

در خانواده های که غضب و خشونت حاکم است و مرد در خانه به حیث حاکم مطلق و زن چون نوکر و غلام زندگی نموده و از هیچ نوع حقوق و آزادی و مزایای زندگی مشترک بر خوردار نیست و هر روز در معرض توهین و تحقیر و شکنجهٔ روحی شوهر قرار دارد،