درمان با اعتماد و توکل

اضطراب و تشویش های روحی

0 30,570
👈 ﴿درمان با اعتماد و توکل﴾:

از این همه بیم، دلخورگی، اضطراب، قلق، دلواپسی، واهمه، و نگرانی نه تنها چیزی حاصل نمیشود، بلکه به پریشانی های روحی فرد می افزاید.

یگانه چیزی که تغییر، تحول و تطور می آورد، توکلِ کامل، یعنی توکلِ عام و تام، با دل و جان، با روح و روان؛ به الله سبحانه و تعالی است.

هر کس بر خالقش اعتماد کرد، بیم و اضطراب از او دور میشود و کارش بر آورده.

و هر آنکه به خالقش اعتماد نکرد، شیاطین او را آنقدر در وسوسه ها و نگران میکنند تا آنکه در چاله ی اضطراب، تشویش، قلق و نگرانی غرق میشود.

احمـــد (عـــارفی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − نه =