خلوص، توکل، بندگی

حقیقت زندگی بندگیست

0 33,822

﴿خلوص، توکل، بندگی﴾

 

بدان عزیز دل که بندگی، حقیقتِ زندگیست.

بندگی به من یاد داد امروز را با خالقم قدم بر دارم و فردا را به او بسپارم.

مسلمان، لحظه ای که لا اله الّا الله می گوید، بایستی به هر چه از غیرِ او تعالی گرایش دارد، دل بَر کَنَد.

اگر انسان مسلمان الله سبحانه و تعالی را مالک و صاحب اختیار و کسی که هستی اش در دست اوست بشناسد دیگر نیازی نمی بیند سراغ دیگری برود و دست نیاز به سوی او دراز کند.

صدق، خلوص، و توکل اعتدال بخش زندگی انسان است و بنده ی خالص و متوکل محبوب الله سبحانه و تعالی می باشد.

انسان اول بایستی بندگی کند، سپس خلوص را در بندگی اش دریابد، سپس توکل و اسباب آن را فراهم کند، آن وقت زندگی کرده است.

توکل، یعنی اعتماد کردن به الله سبحانه و تعالی و واگذار کردن کار به او،  و تسلیم اراده و مشیت او تعالی، و هیچ گونه اعتماد و تکیه نداشتن و استقلال ندادن به غیر.

بندگی، خلوص، توکل با سببش، انسان را آرامش و آسایش میبخشد، و وسوسه ها را با شیاطینش از قلمرو جسم و روح انسان بیرون میکند.

بار الها!

توفیق بندگی، با اخلاص و توکل و اسباب توکل نصیب مان بگردان، و هر آنچه از باران رحمتت است بر ما ببار که سخت محتاج مرحمت تو هستیم.

اللهم ربنا آمین یا رب العلمین!

احمــد (عــــارفی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − 15 =