﴿چشم های معصومی که برای ابد خاموش شدند﴾

0 4,557
چه خنده هائی که برای ابد سکوت کردند، چه قلب های معصومی که بی رحمانه در آتش جنگ سوختند.
نزد خالقِ هستی، خون مسلمانِ بیگناه با ارزش تر از دنیاست، هیچ توجیهی ندارد، بزرگترین جنایت، قبیح، فظیع وشنیع    ترین گناهانیست که در روز آخرت الله سبحانه و تعالی قبل از هر امری به قضاوتِ آن می پردازد.

پس، ای گروه انس و شیطان، برای جوابدهی آماده باشید.

احمـــد ﴿عــــارفی﴾

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 5 =